Kalender

 • 18-09-2014

  Car Free Day

  Op donderdag 18 september 2014 is het weer zover. Dan is het opnieuw Car Free Day!

  Op Car Free Day moedigen we iedereen aan om te kiezen voor duurzame mobiliteit! Ga eens met de fiets, bus of trein naar het werk. Kies voor carpool of werk van thuis uit. Werkgevers, bedrijven en gemeentebesturen worden aangemoedigd om speciale acties te organiseren en medewerkers te stimuleren om op 18 september duurzaam naar het werk te komen.

  WANT SAMEN KUNNEN WE DE FILESLEUR DOORBREKEN!

  Op de Provinciale inspiratiemeetings kom je alles te weten over hoe je als werkgever begint aan een beleid dat duurzaam woon-werkverkeer stimuleert. We geven er tips en tricks mee in verband met het organiseren van een succesvolle Car Free Day. Bovendien krijg je er - in primeur - ons inspiratieboek én info over speciale acties en promoties van onze partners naar aanleiding van Car Free Day!

  Surf zeker ook eens naar onze facebookpagina. Daar vind je immers steeds de laatste updates terug.

 • 18-09-2014

  Eco-mobiliteit : nieuwe opstap naar verandering

   

  Prik alvast in je agenda :

  Eco-mobiliteit : nieuwe opstap naar verandering

   

   

  De overheden van het INTERREG programma ‘Tussen 2 zeeën’ en de partners van de cluster Eco²Mobility nodigen je graag uit op het seminarie : « Eco-mobiliteit : nieuwe opstap naar verandering”

   

  18 september 2014
  Aire-sur-la-Lys
  Pas-de-Calais

  Frankrijk

   

   

  Eco²Mobility is een  « INTERREG cluster» die het uitwisselen en valoriseren van kennis en projecten uit het ‘2 zeeën’ programma wil versterken. Partners uit Frankrijk, België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk zetten zich samen in om initiatieven rond duurzame mobiliteit te promoten en te implementeren, met bijzondere aandacht voor mensen met vervoerarmoede,   jongeren en toeristen.

   

  Elke doelgroep kwam uitgebreid in de kijker in een van de thematische cluster workshops, georganiseerd in Gent, Breda en Maidstone.  De slotmanifestatie wil onze rijke ervaringen bundelen en zo nieuwe perspectieven aanbieden voor lokale acties en projecten die  inspelen op het individuele mobiliteitsgedrag.

   

  Burgers verwachten steeds meer  oplossingen op maat voor hun verplaatsingsgedrag : de huidige infrastructuur en collectieve vervoersaanbod beantwoorden vaak niet meer aan hun noden en wensen. De uitdaging ligt dan ook in het zoeken naar oplossingen die zowel het individu als de maatschappij ten goede komen.

   

  Meer en meer publieke en private organisaties vinden elkaar in deze zoektocht naar vernieuwende strategieën die tot een gewenste gedragsverandering bij de burger, de gebruiker of de consument versnellen leiden: meer duurzame mobiliteit.

   

  Dit congres  geeft je de kans kennis te maken met inspirerende vormen van aanpak en succesverhalen uit de Europese praktijk , met focus op duurzame mobiliteit.

   

   

  Schrijf je vandaag nog in via deze link!

  Dit congres is gratis.

 • 19-09-2014

  Strapdag

  De kerndoelstelling van de STRAPDAG is het aanmoedigen van scholen, kinderen en ouders om zich op een duurzame en veilige manier naar school te verplaatsen. Duurzame mobiliteit in het woon-schoolverkeer verdient permanente aandacht.

  REEDS 400 SCHOLEN DOEN MEE!!

   

  De dagelijkse functionele verplaatsing naar school te voet of met de fiets doen, heeft een impact op vlak van milieu, mobiliteit en het is bovendien gezond voor je kind! De STRAPDAG zet de leuke aspecten van stappen en trappen op een ludieke manier in de verf. Het organiseren van de actie kan een eerste stap zijn om ouders en kinderen te sensibiliseren om na te denken over hun mobiliteitsgedrag. Het initiatief toont op een leuke wijze aan dat te voet of met de fiets naar school gaan bijdraagt tot een betere mobiliteit en verkeersveiligheid.

  Het Octopusplan, initiatiefnemer van de campagne, richt zich voor deze achtste editie niet alleen naar scholen maar ook naar ouders, gemeentebesturen, provincies, organisaties, bedrijven en andere betrokkenen. Leg de link, het thema van de Week van de Mobiliteit dit jaar, gebruiken we om de link te leggen met het woon-werkverkeer. Niet alleen kinderen, maar echt iedereen laten STRAPPEN, dat is de betrachting!

  Voor vele scholen is de STRAPDAG een jaarlijks weerkerend evenement als start van een verkeersveilig schooljaar. Ook dit jaar orgnaiseert het Octopusteam een wedstrijd onder alle strappende scholen, leerlingen en ouders. 

  Inschrijven voor de STRAPDAG kan via www.octopusplan.be. Dit kan door Octopusschool te worden. Elke Octopusverantwoordelijke kreeg een inschrijvingsmail.

  Nog geen contactpersoon voor uw school? Mail de schoolgegevens door naar strapdag@octopusplan.be en het Octopusteam neemt contact met u op.

   

  Ook dit jaar is er een wedstrijd verbonden aan deze STRAPDAG. Vorm de grootste of meest originele menselijke ketting, post een filmpje of foto op www.strapdag.be! Roep iedereen op om te stemmen!

  Meer informatie op www.strapdag.be.

 • 21-09-2014

  Autovrije Zondag

  In 2014 valt Autovrije Zondag op 21 september. Het concept is bekend: Straten en pleinen worden autovrij gemaakt, zodat bewoners en bezoekers alle ruimte krijgen om te wandelen, fietsen, skaten, dansen, ...

  Neem als stad of gemeente het initiatief en doe mee aan Autovrije Zondag. Twijfel niet als je voor de eerste keer wil meedoen: Wij helpen en begeleiden je en je kan altijd een beroep doen op onze expertise. Zoals elk jaar krijgen steden en gemeenten die zich voor 18 mei 2014 inschrijven een pakket aan materialen.

  Net zoals de voorbije jaren wordt er een uitwisselingsmoment opgezet voor alle steden en gemeenten die al een Autovrije Zondag opzetten, maar ook voor hen die voor de eerste keer deelnemen. Dit vond plaats op 28 april. Inspirerend verslag en presentaties kan je hier downloaden.

 • 23-09-2014

  Themadag ”Nieuw verpa(r)kt groen”

  In het verlengde van het dossier over openbaar groen in het zomernummer van ’publieke ruimte’ organiseert Steunpunt Straten op 23 september (namiddag) tijdens Greenexpo een themadag over de hedendaagse invulling van parken. Parken zijn gebieden bij uitstek waar hoogdynamische en laagdynamische activiteiten met elkaar in aanraking komen.

  Lokale besturen en parkbeheerders krijgen inzicht in relevante plannings- en beheersinstrumenten die moeten helpen bij het vinden van een evenwichtig ruimtegebruik. Ook een aantal geslaagde praktijkvoorbeelden van hedendaags parkontwerp en -beheer passeren de revue tijdens deze boeiende studienamiddag. De themadag begint met een netwerklunch.

  PROGRAMMA

  12.00 Registratie en walking dinner

  13.30 Verwelkoming (Steunpunt Straten)

  13.40 Parken voor de 21ste eeuw - een stand van zaken (OMGEVING)

  14.10 Virtuele excursie door hedendaagse parken

   

  Van park naar park langs de Ledebergse Scheldemeander
  (Jo Behaege, stad Gent)  Waterbeheer en speelnatuur in het Neerlandpark, Wilrijk
  (Nicolas Cleeremans, AG Vespa)  Beekpark Nijlen: van gemeentelijke stortplaats tot hedendaags park
  (Gert Weymans, Grontmij)  Stadslandbouw in de Heizijdse Velden, Turnhout
  (Jean François Van den Abeele, Fris in het Landschap) 

  14.50 Historische parken versus hedendaagse behoeften (Antea Group)

  15.20 Virtuele excursie door historische parken

  Masterplan Fort 3 Borsbeek
  (Jeroen Caemerlinckx, BUUR)  Tereken: meervoudig gebruik van een begraafplaats
  (Bernadette Pieters, Stad Sint-Niklaas)  Gemeentepark De Panne
  (OMGEVING) 

   

  16.00 Slotconclusie (Agentschap voor Natuur en Bos)

  16.30 Einde

  Toegang is gratis voor lidgemeenten van Steunpunt Straten en Publieke Ruimte Partners. Andere deelnemers betalen € 35,00. Het aantal plaatsen is beperkt, inschrijving vooraf is noodzakelijk.

  INSCHRIJVINGSFORMULIER

 • 01-10-2014

  NV GEZOND AWARD

  Op woensdagavond 1 oktober 2014 reikt het VIGeZ samen met zijn partners de ‘nv gezond award’ uit, een wedstrijd voor KMO’s die aandacht hebben voor de gezondheid op de werkvloer. De 9 finalisten zullen eerst hun project voorstellen. Hiermee bewijzen ze dat ook KMO’s inventief kunnen zijn in het opzetten van gezondheidsactiviteiten die weinig tijd en geld kosten én die toch het personeel kunnen motiveren. Een niet te missen bron van inspiratie dus om zelf mee aan de slag te gaan!

  In aanwezigheid van de juryleden Karel Van Eetvelt (UNIZO), Fons Leroy (VDAB), Piet Van Schuylenbergh (VVSG) en Inge Vervotte (VIGeZ) worden nadien de 3 winnaars bekendgemaakt: één uit de categorie ‘individuele KMO (profit)’, een tweede uit de categorie ‘individuele KMO (non-profit) en een derde uit de categorie ‘groep van KMO’s’.

  Het VIGeZ en zijn partners nodigen u vriendelijk uit op de prijsuitreiking van de ‘nv gezond award’ op woensdag 1 oktober om 18.30 u. in het Provinciehuis van Vlaams-Brabant in Leuven.
  Schrijf u nu in!

  Inschrijven is gratis en kan tot en met 25 september op www.nvgezond.be

 • 15-10-2014

  Conferentie mobiliteit TransitieNetwerk Middenveld

  Op 15 oktober 2014 organiseert het middenveld (TransitieNetwerk Middenveld en Netwerk Duurzame Mobiliteit) een conferentie om een discussie over bepaalde mobiliteitsthema’s op te starten naar aanleiding van het Vlaamse regeerakkoord.

  Twee thema's komen op deze dag uitgebreid aan bod en we geven verschillende organisaties het woord om hun mening en toekomstvisie te delen. Daarna gaan deze experten in debat met u.

  Inschrijven

  Meer informatie en programma

   

 • 18-10-2014

  Dag van de Trage Weg

  Op 18 en 19 oktober 2014 is het weer zover: dé Dag van de Trage Weg. Een feestmoment voor alle wandelaars, fietsers, erfgoed- en natuurliefhebbers. Dit jaar wordt een recordeditie: de bezoeker kan kiezen uit zo’n 100 activiteiten over heel Vlaanderen.
  Naast de gebruikelijke themawandelingen en fietstochten, wordt dit jaar extra aandacht gevraagd voor een aantal specifieke trage wegen die voor omwonenden en bewoners belangrijk, maar niet langer begaanbaar zijn. Met een spandoekactie ‘Doorgang voor iedereen’ daagden lokale actiegroepen hun gemeentebestuur uit om die essentiële verbindingen open te stellen vóór de Dag van de Trage Weg. Benieuwd of hun pleidooi iets opleverde?  Kom dan naar een actie in uw buurt en stel vast of de nieuwe weg al dan niet kan ingewandeld worden.

  Het campagneweekend Dag van de Trage Weg maakt dit jaar ook de koppeling met de Week van het Bos (en vormt er het slotweekend van).  Want bospaden zijn natuurlijk uitstekende trage wegen.  Thema dit jaar is ‘100 jaar Groote Oorlog’. Zo kan u smokkelroutes volgen die hun oorsprong vonden in de oorlogsjaren, zeldzame salamanders ontdekken in tot poelen omgevormde bommenkraters of tal van oorlogsverhalen op het terrein herbeleven.

  Waar en wanneer je kan deelnemen aan de activiteiten van Dag van de Trage Weg, is terug te vinden op www.dagvandetrageweg.be.

 • 21-10-2014

  Workshop creatief campagnevoeren

   

  Huis van Alijn

  Kraanlei 65, 9000 Gent

  (voorbehouden voor leden van het Netwerk Duurzame Mobiliteit)

   

  Interactieve workshop gegeven door Peter Slabbynck, campagnecoördinator van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Enkel leden van het Netwerk Duurzame Mobiliteit kunnen deelnemen, het aantal deelnemers is beperkt tot 15.

   

  Programma:

  9u00-9u30: verwelkoming

  9u30-10u00: enkele korte cases

  10u00-10u30: kranten diagonaal lezen

  10u30-11u00: overlopen wat iedereen uit de krant gehaald heeft

  11u00-11u15: korte break

  11u15-12u30: eigen ideeën ontwikkelen om campagne te voeren voor duurzame mobiliteit aan de hand van weerhouden artikels uit de krant

   

  Deze opleiding is enkel voor leden van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Wie ook aan de opleiding in de namiddag deelneemt, krijgt ’s middags een broodje en heeft de mogelijkheid om gratis het Huis van Alijn te bezoeken.

   

  Inschrijven

 • 21-10-2014

  Creatief campagnevoeren: succesverhalen

  Huis van Alijn

  Kraanlei 65, 9000 Gent

  (gratis vorming, iedereen kan deelnemen)

   

  De bezielers van twee communicatieve succesverhalen (de kabouters van het Huis van Alijn en Ringland) stellen hun campagnes voor en geven een unieke kijk op hoe succesvolle campagnes tot stand komen.

   

  Programma:

  13u00-13u30: verwelkoming deelnemers

  13u30-14u30: case kabouters Huis van Alijn door ex-directrice Sylvie Dhaene

  14u30-14u45: mogelijkheid tot vragen stellen

  14u45-15u00: korte break

  15u00-16u00: case communicatie Ringland door Sven Augustijnen

  16u00-16u15: mogelijkheid tot vragen stellen

  16u15-17u00: afsluiting met gratis consumptie in Herberg huis van Alijn

   

  Inschrijven

 • 06-11-2014

  VIGeZ-symposium

  SAVE THE DATE

  Het VIGeZ-symposium zet dit jaar met recht en rede de gezinnen in de kijker. Hoe past het gezin als setting binnen gezondheidsbevordering? Hoe motiveer je ouders en kinderen om gezond te leven? Welke ondersteuning is er nodig en op welke manier doe je dat bij kwetsbare gezinnen? Met thematische workshops over onder andere geestelijke gezondheidsbevordering, gezond wonen en voeding & beweging.

  Waar? Diamant building, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel

 • 18-11-2014

  Inspiratiedag SMOVE

  SAVE THE DATE

   

  Inspiratiedag SMOVE

  Dinsdag 18 november 2014, 14u-21u

  Provinciehuis Oost-Vlaanderen - Gent

   

  Leg de link. Samen voor duurzame mobiliteit.

   

  We serveren u op dinsdag 18 november graag een inspiratiedag waarop we u een hoop goeie voorbeelden, inspirerende ideeën en boeiende discussies voorschotelen. Om samen werk te maken van duurzame mobiliteit.

  Een blik op het menu:

  -        -  Een prikkelende blik van buitenaf door 2 gastsprekers die zich met hún bril op de neus uitspreken over het belang voor netwerken voor duurzame mobiliteit.

  -        -  Concrete workshops waar u zich kan laten inspireren én in discussie kan gaan. Wie weet smeedt u er de eerste banden voor een nieuw netwerk?

  -       -   De kans om te voet of met de boot door Gent te trekken en te ervaren wat netwerken voor duurzame mobiliteit concreet kan betekenen.

  -       -  Informeel netwerken tussendoor.

   

  U kan de ganse dag deelnemen. U kan ook kiezen om enkel deel te nemen aan het namiddag- of het avondprogramma. Hoe dan ook voorzien we voor u een linked diner met verrassende elementen.
  Vanaf begin oktober meer nieuws via www.duurzame-mobiliteit.be

  Een organisatie van Netwerk Duurzame Mobiliteit en Provincie Oost-Vlaanderen.