Kalender

 • 16-09-2014

  Week van de Mobiliteit

  www.weekvandemobiliteit.be

 • 16-09-2014

  Studiedag doorstroming

   

  Studiedag doorstroming openbaar vervoer

  Op dinsdag 16 september organiseert TreinTramBus een studiedag over het thema ‘Doorstroming openbaar vervoer’. We richten ons met deze studiedag voornamelijk op lokale besturen. Steden en gemeenten kunnen als wegbeheerder immers tal van – grote én kleine – maatregelen nemen voor een vlottere doorstroming van tram en bus.

  Op het programma

  De Lijn en Agentschap Wegen en Verkeer lichten toe welke maatregelen u als gemeente kan nemen. We nemen een kijkje in Brussel en luisteren hoe men daar de doorstromingsproblemen aanpakt en we laten enkele gemeenten aan het woord.

  In de namiddag staan er workshops op het programma waarbij concrete cases worden besproken. Kent u zelf concrete knelpunten waarbij de doorstroming van tram of bus beter kan, en waarvoor u een oplossing zoekt? Laat het ons weten! Ook goede voorbeelden zijn welkom.

  De studiedag wordt afgesloten met een debat. Welke incentives kunnen gemeenten motiveren om werk te maken van een betere doorstroming? Hoe omgaan met tegenstrijdige belangen van verschillende groepen weggebruikers? De Lijn (Roger Kesteloot), VVSG (Erwin Debruyne), TreinTramBus (Stefan Stynen), de Vlaamse overheid en Touring (Danny Smagghe) geven hun mening. Ook u kan natuurlijk reageren. Tijdens de netwerkreceptie krijgt u daar uitgebreid gelegenheid toe.

  Het volledige programma van de studiedag kan u hier downloaden.

  Praktisch

  ·         De studiedag gaat door in Brussel (Boudewijngebouw, vlakbij NMBS-station Brussel-Noord).

  ·         Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.

  ·         Inschrijven kan tot 8 september via www.weekvandemobiliteit.be.

   

  ·         Voor meer informatie of om case studies voor de workshops door te geven: contacteer delphine.grandsart@treintrambus.be of tel. 09 223 86 12.

 • 18-09-2014

  Car Free Day

  Op donderdag 18 september 2014 is het weer zover. Dan is het opnieuw Car Free Day!

  Op Car Free Day moedigen we iedereen aan om te kiezen voor duurzame mobiliteit! Ga eens met de fiets, bus of trein naar het werk. Kies voor carpool of werk van thuis uit. Werkgevers, bedrijven en gemeentebesturen worden aangemoedigd om speciale acties te organiseren en medewerkers te stimuleren om op 18 september duurzaam naar het werk te komen.

  WANT SAMEN KUNNEN WE DE FILESLEUR DOORBREKEN!

  Op de Provinciale inspiratiemeetings kom je alles te weten over hoe je als werkgever begint aan een beleid dat duurzaam woon-werkverkeer stimuleert. We geven er tips en tricks mee in verband met het organiseren van een succesvolle Car Free Day. Bovendien krijg je er - in primeur - ons inspiratieboek én info over speciale acties en promoties van onze partners naar aanleiding van Car Free Day!

  Surf zeker ook eens naar onze facebookpagina. Daar vind je immers steeds de laatste updates terug.

 • 18-09-2014

  Eco-mobiliteit : nieuwe opstap naar verandering

   

  Prik alvast in je agenda :

  Eco-mobiliteit : nieuwe opstap naar verandering

   

   

  De overheden van het INTERREG programma ‘Tussen 2 zeeën’ en de partners van de cluster Eco²Mobility nodigen je graag uit op het seminarie : « Eco-mobiliteit : nieuwe opstap naar verandering”

   

  18 september 2014
  Aire-sur-la-Lys
  Pas-de-Calais

  Frankrijk

   

   

  Eco²Mobility is een  « INTERREG cluster» die het uitwisselen en valoriseren van kennis en projecten uit het ‘2 zeeën’ programma wil versterken. Partners uit Frankrijk, België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk zetten zich samen in om initiatieven rond duurzame mobiliteit te promoten en te implementeren, met bijzondere aandacht voor mensen met vervoerarmoede,   jongeren en toeristen.

   

  Elke doelgroep kwam uitgebreid in de kijker in een van de thematische cluster workshops, georganiseerd in Gent, Breda en Maidstone.  De slotmanifestatie wil onze rijke ervaringen bundelen en zo nieuwe perspectieven aanbieden voor lokale acties en projecten die  inspelen op het individuele mobiliteitsgedrag.

   

  Burgers verwachten steeds meer  oplossingen op maat voor hun verplaatsingsgedrag : de huidige infrastructuur en collectieve vervoersaanbod beantwoorden vaak niet meer aan hun noden en wensen. De uitdaging ligt dan ook in het zoeken naar oplossingen die zowel het individu als de maatschappij ten goede komen.

   

  Meer en meer publieke en private organisaties vinden elkaar in deze zoektocht naar vernieuwende strategieën die tot een gewenste gedragsverandering bij de burger, de gebruiker of de consument versnellen leiden: meer duurzame mobiliteit.

   

  Dit congres  geeft je de kans kennis te maken met inspirerende vormen van aanpak en succesverhalen uit de Europese praktijk , met focus op duurzame mobiliteit.

   

   

  Schrijf je vandaag nog in via deze link!

  Dit congres is gratis.

 • 19-09-2014

  Strapdag

  De kerndoelstelling van de STRAPDAG is het aanmoedigen van scholen, kinderen en ouders om zich op een duurzame en veilige manier naar school te verplaatsen. Duurzame mobiliteit in het woon-schoolverkeer verdient permanente aandacht.

  REEDS 400 SCHOLEN DOEN MEE!!

   

  De dagelijkse functionele verplaatsing naar school te voet of met de fiets doen, heeft een impact op vlak van milieu, mobiliteit en het is bovendien gezond voor je kind! De STRAPDAG zet de leuke aspecten van stappen en trappen op een ludieke manier in de verf. Het organiseren van de actie kan een eerste stap zijn om ouders en kinderen te sensibiliseren om na te denken over hun mobiliteitsgedrag. Het initiatief toont op een leuke wijze aan dat te voet of met de fiets naar school gaan bijdraagt tot een betere mobiliteit en verkeersveiligheid.

  Het Octopusplan, initiatiefnemer van de campagne, richt zich voor deze achtste editie niet alleen naar scholen maar ook naar ouders, gemeentebesturen, provincies, organisaties, bedrijven en andere betrokkenen. Leg de link, het thema van de Week van de Mobiliteit dit jaar, gebruiken we om de link te leggen met het woon-werkverkeer. Niet alleen kinderen, maar echt iedereen laten STRAPPEN, dat is de betrachting!

  Voor vele scholen is de STRAPDAG een jaarlijks weerkerend evenement als start van een verkeersveilig schooljaar. Ook dit jaar orgnaiseert het Octopusteam een wedstrijd onder alle strappende scholen, leerlingen en ouders. 

  Inschrijven voor de STRAPDAG kan via www.octopusplan.be. Dit kan door Octopusschool te worden. Elke Octopusverantwoordelijke kreeg een inschrijvingsmail.

  Nog geen contactpersoon voor uw school? Mail de schoolgegevens door naar strapdag@octopusplan.be en het Octopusteam neemt contact met u op.

   

  Ook dit jaar is er een wedstrijd verbonden aan deze STRAPDAG. Vorm de grootste of meest originele menselijke ketting, post een filmpje of foto op www.strapdag.be! Roep iedereen op om te stemmen!

  Meer informatie op www.strapdag.be.

 • 21-09-2014

  Autovrije Zondag

  In 2014 valt Autovrije Zondag op 21 september. Het concept is bekend: Straten en pleinen worden autovrij gemaakt, zodat bewoners en bezoekers alle ruimte krijgen om te wandelen, fietsen, skaten, dansen, ...

  Neem als stad of gemeente het initiatief en doe mee aan Autovrije Zondag. Twijfel niet als je voor de eerste keer wil meedoen: Wij helpen en begeleiden je en je kan altijd een beroep doen op onze expertise. Zoals elk jaar krijgen steden en gemeenten die zich voor 18 mei 2014 inschrijven een pakket aan materialen.

  Net zoals de voorbije jaren wordt er een uitwisselingsmoment opgezet voor alle steden en gemeenten die al een Autovrije Zondag opzetten, maar ook voor hen die voor de eerste keer deelnemen. Dit vond plaats op 28 april. Inspirerend verslag en presentaties kan je hier downloaden.

 • 23-09-2014

  Themadag ”Nieuw verpa(r)kt groen”

  In het verlengde van het dossier over openbaar groen in het zomernummer van ’publieke ruimte’ organiseert Steunpunt Straten op 23 september (namiddag) tijdens Greenexpo een themadag over de hedendaagse invulling van parken. Parken zijn gebieden bij uitstek waar hoogdynamische en laagdynamische activiteiten met elkaar in aanraking komen.

  Lokale besturen en parkbeheerders krijgen inzicht in relevante plannings- en beheersinstrumenten die moeten helpen bij het vinden van een evenwichtig ruimtegebruik. Ook een aantal geslaagde praktijkvoorbeelden van hedendaags parkontwerp en -beheer passeren de revue tijdens deze boeiende studienamiddag. De themadag begint met een netwerklunch.

  PROGRAMMA

  12.00 Registratie en walking dinner

  13.30 Verwelkoming (Steunpunt Straten)

  13.40 Parken voor de 21ste eeuw - een stand van zaken (OMGEVING)

  14.10 Virtuele excursie door hedendaagse parken

   

  Van park naar park langs de Ledebergse Scheldemeander
  (Jo Behaege, stad Gent)  Waterbeheer en speelnatuur in het Neerlandpark, Wilrijk
  (Nicolas Cleeremans, AG Vespa)  Beekpark Nijlen: van gemeentelijke stortplaats tot hedendaags park
  (Gert Weymans, Grontmij)  Stadslandbouw in de Heizijdse Velden, Turnhout
  (Jean François Van den Abeele, Fris in het Landschap) 

  14.50 Historische parken versus hedendaagse behoeften (Antea Group)

  15.20 Virtuele excursie door historische parken

  Masterplan Fort 3 Borsbeek
  (Jeroen Caemerlinckx, BUUR)  Tereken: meervoudig gebruik van een begraafplaats
  (Bernadette Pieters, Stad Sint-Niklaas)  Gemeentepark De Panne
  (OMGEVING) 

   

  16.00 Slotconclusie (Agentschap voor Natuur en Bos)

  16.30 Einde

  Toegang is gratis voor lidgemeenten van Steunpunt Straten en Publieke Ruimte Partners. Andere deelnemers betalen € 35,00. Het aantal plaatsen is beperkt, inschrijving vooraf is noodzakelijk.

  INSCHRIJVINGSFORMULIER

 • 15-10-2014

  Conferentie mobiliteit TransitieNetwerk Middenveld

  Op 15 oktober 2014 organiseert het middenveld (TransitieNetwerk Middenveld en Netwerk Duurzame Mobiliteit) een conferentie om een discussie over bepaalde mobiliteitsthema’s op te starten naar aanleiding van het Vlaamse regeerakkoord.

  Twee thema's komen op deze dag uitgebreid aan bod en we geven verschillende organisaties het woord om hun mening en toekomstvisie te delen. Daarna gaan deze experten in debat met u.

  Inschrijven

  Meer informatie en programma

   

 • 18-10-2014

  Dag van de Trage Weg

  http://www.tragewegen.be/dtw

 • 06-11-2014

  VIGeZ-symposium

  SAVE THE DATE

  Het VIGeZ-symposium zet dit jaar met recht en rede de gezinnen in de kijker. Hoe past het gezin als setting binnen gezondheidsbevordering? Hoe motiveer je ouders en kinderen om gezond te leven? Welke ondersteuning is er nodig en op welke manier doe je dat bij kwetsbare gezinnen? Met thematische workshops over onder andere geestelijke gezondheidsbevordering, gezond wonen en voeding & beweging.

  Waar? Diamant building, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel

 • 18-11-2014

  Inspiratiedag SMOVE

  SAVE THE DATE!