Enquête verplaatsingsgedrag te voet en met de fiets bij mensen van 45+

Onderzoekers aan de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel voeren een onderzoek uit naar het verplaatsingsgedrag te voet en met de gewone of elektrische fiets bij mensen van +45 jaar in Vlaanderen en Nederland. Hiervoor voeren ze een grootschalige online enquête uit. De bevindingen van het onderzoek zullen gebruikt worden voor het ontwikkelen van het mobiliteitsbeleid en het verbeteren van de verkeersveiligheid. In deze studie focussen ze voornamelijk op het fietsen en het elektrisch fietsen, maar ze zijn zeker ook geïnteresseerd in de mening van personen die weinig of niet (meer) fietsen. 

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. Alle informatie zal vertrouwelijk behandeld worden en enkel gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden.

U kan deelnemen aan de studie door de vragenlijst in te vullen op:

https://www.vub.ac.be/surveys/index.php/264241/lang-nl