Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit 2017

Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit 2017

Naar jaarlijkse gewoonte nemen we u op de inspiratiedag Duurzame Mobiliteit graag een dag lang op sleeptouw langsheen goede praktijken. Voor deze zesde editie van de Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit nodigen we u op 28 november uit in DE Studio (Antwerpen).

Op de eventsite vindt u alles over thema en programma. Inschrijven is gratis en kan tot en met 24 november.

Een tipje van de sluier?

Dit jaar ligt de focus op 'lokale bereikbaarheid". Als de afstand klein is tot de plek waar je je naartoe wil verplaatsen (school, werk, winkel, sporthal, kunsthuis, speelsplein, ...), dan worden die plaatsen en al dat dat aanbod voor velen toegankelijk. En dan wordt het makkelijk om je te voet of met de fiets te verplaatsen. We gaan op zoek naar goeie voorbeelden uit diverse hoeken die ons tonen hoe we werk kunnen maken van nabijheid in Vlaanderen, door in te zetten op sterke kernen enerzijds en op het uitwerken van een breed en toegankelijk vervoersaanbod anderzijds. Hoe zorgen we ervoor dat mensen zich minder, minder ver en dus duurzamer kunnen verplaatsen?

We werken daarvoor met het beeld van 6 droomgemeenten. Op de inspiratiedag gaan experts met het beeld van deze 6 droomgemeenten en concrete inspirerende voorbeelden samen met u aan de slag. Hoe draagt een kindvriendelijke gemeente bij tot lokale bereikbaarheid en hoe maak je daar werk van? Hoe kan je, door ruimtelijke ingrepen, mensen meer doen fietsen en stappen in de actieve gemeente? Hoe kan diezelfde publieke ruimte bijdragen tot een toekomstbestendige gemeente? Waar liggen kruisbestuivingen tussen sterk lokaal ondernemerschap en duurzame mobiliteit? Hoe zet de delende gemeente samen met heel wat stakeholders in op lokale bereikbaarheid? En hoe zorgen we ervoor dat maatregelen toewerken naar toegankelijkheid voor iedereen?

Daarbovenop organiseren we in samenwerking met Provincie Antwerpen een sessie over Dorpshubs en dorpenbeleid in Vlaanderen. En in samenwerking met Stad Antwerpen focussen we op bereikbaarheid in deze stad.

 

Interesse maar helaas?

Bent u geboeid door deze thematiek en de goeie voorbeelden uit andere hoeken, maar kan u er niet bijzijn op 28 november? Sluit dan aan bij één van de thema-avonden die we een week vroeger organiseren:

  • op 21 november in Oudenaarde
  • op 23 november in Heist-op-den-Berg

 

Telkens om 19u30 starten we de avond met Prof. Maarten Loopmans (KULeuven) en brengen we 4 lokale voorbeelden van werken aan nabijheid en lokale bereikbaarheid in een landelijke context in beeld. Meer info...