INSPIRATIEDAG Netwerk Duurzame Mobiliteit (19 november 2015)

Wat is de invloed van technische innovaties, ruimtelijke en maatschappelijke evoluties op de mobiliteit van morgen?

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit kijkt resoluut naar de toekomst tijdens haar jaarlijkse inspiratiedag. Gedurende de voormiddag kijken drie experts voorbij het jaar 2020 in hun vakgebied (technologische, ruimtelijke en maatschappelijke evoluties en de impact op onze mobiliteit). Daarna gaan ze in debat met een panel van jongerenvertegenwoordigers. Tijdens het namiddagprogramma zoeken we de raakvlakken van deze thema’s op in een uitgebreid workshopsaanbod. De dag wordt doorweven met artistieke of actieve interventies en afsluiten doen we met een hapje en een drankje.

Datum: donderdag 19 november 2015

Locatie: Provinciehuis Vlaams-Brabant (bereikbaarheid)

Deelname: dit evenement is intussen volledige VOLZET

Zowel het voor- als namiddagprogramma worden doorweven met artistieke en actieve interventies. Huiscartoonist voor één dag KIM tekent de dag aan elkaar in zijn verfijnde humoristische stijl. Antwerps dichter Max Greyson bestormt struikeldansend het podium met geëngageerde lyriek. Tijdens de middag kan u onder andere de documentaire Leuven Autovrij & Autovol zien of deelnemen aan een demo Slowbiking

 -------------------------------------------------------------------------------------------

(programma onder voorbehoud van eventuele wijzigingen) 

VOORMIDDAG

09u15 - 09u45: Onthaal met koffie

09u45 - 10u00: Welkomswoord Tom Dehaene / moderator Xavier Taveirne licht het dagprogramma toe.

10u00- 12u45: Plenair gedeelte met 3 lezingen gevolgd door een reflectie/gesprek

* Tobias Denys (VITO) over de invloed van technologie op onze mobiliteit van de toekomst

* Kobe Boussauw (VUB) over ruimtelijke evolutie en hun invloed op mobiliteit in de toekomst

* Stijn Oosterlynck (UA) over de betekenis van maatschappelijke tendensen voor de mobiliteit van de toekomst

Na elke lezing gaan de sprekers in gesprek met Francis Vaningelgem (Kind en Samenleving), Raf Verbruggen (De Ambrassade) en Matthias Vercauteren (KLJ). 

12u45 - 13u45: Lunch

  -------------------------------------------------------------------------------------------

NAMIDDAG

13u45 - 15u00: Keuze uit 4 parallelle workshops

Workshop 1: (Big) data, de oplossing voor Smart Cities / Mobility?

Ligt het mobiliteitsbeleid van de toekomst in de handen van de inwoners van zogeheten smart cities? Sidharta Guatama (Universiteit Gent) belicht de mogelijkheden van mobiele applicaties als beleidsondertsteunend instrument in heden en toekomst.  Hoe zal deze smart-city technologie in de toekomst onze mobiliteit beïnvloeden, sturen en vormgeven? Vervolgens bekijken we met Joris Van Damme (Provincie Vlaams-Brabant) hoe de provincie Vlaams-Brabant aan de hand van o.a. BikePrint en Routecoach vorm geeft aan een fietsbeleid 2.0.

Workshop 2: De kosten van mobiliteit, slimme mobiliteitstarifering.

Laat automobilisten in de toekomst de werkelijke kosten van hun autogebruik betalen en de wereld zal er anders uit zien. Een goed idee? Wat zijn de werkelijke kosten van autogebruik eigenlijk en hoe kan zo'n tarifering er uitzien? Bruno Van Zeebroeck (Transport & Mobility Leuven) en Roel De Cleen (Fietsersbond) kijken elk op hun manier naar dit probleem. Welke mogelijkheden zien zij om te komen tot een slimme, werkbare mobiliteitstarifering.

Workshop 3: Naar een andere mobiliteit op mensenmaat.

De ruimtelijke ordening van de toekomst zal niet langer onze mobiliteit faciliteren maar dient ze te sturen, met nabijheid als leidend principe. Wiet Vandaele (Ruimte Vlaanderen) belicht een toekomstplan voor Vlaanderen waarin een centrale plaats is weggelegd voor no car-scenario's en een metropolitaan vervoersyteem met o.a. een samenhangend netwerk van fietssnelwegen. Stefan Reniers (Provincie Vlaams-Brabant - Regionet Leuven) zal het op zijn beurt hebben over de uitbouw van een netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer en fietsverbindingen als hefboom voor een duurzamere ruimtelijke ordening. 

Workshop 4: Fietstocht, met de meetfiets langs het Leuvens fietsnetwerk. 

Heb jij meer zin om de buitenlucht op te zoeken, dan neemt Thierry Jimenez (Fietsersbond) je mee op een fietstocht doorheen Leuven o.a. langs een stukje fietssnelweg. Thierry is meetfietser bij de Fietsersbond. Onderweg zal Thierry demonstreren hoe hij met zijn meetfiets fietsroutes kan scannen en zo een structurele bijdrage levert aan het beheer van fietsinfrastructuur. 

 

15u20 - 16u45: Keuze uit 4 parallelle workshops

Workshop 5: Fietsdata en ruimtelijke ordening

De fietser van de toekomst wordt gemeten, geteld en laat van zich horen. De fietser als sturende factor in het mobiliteitsbeleid van morgen? Steven Soetens (Provincie Antwerpen) laat ons kennis maken met de Fietsbarometer waarna Wout Baert (Fietsberaad Vlaanderen) verslag uitbrengt van de eerste Vlaamse FietsTelweek ooit. Tot slot vertelt Dieter Snauwaert (Fietsersbond) ons hoe het project My Bikeworld fietsers zelf aan het woord liet. 

Workshop 6: Delen; nieuwe vormen en nieuwe doelgroepen

Technologie zal autobezit verdringen. Angelo Meuleman (Taxistop) licht ons toe waarom hij overtuigd is dat technologische evoluties er voor gaan zorgen dat gedeelde mobiliteit de norm wordt, ten nadele van autobezit. Daarna kijkt Erwin Olivier (Athlon) naar de uitdagingen van de bedrijfswagensector. Leasingbedrijven kunnen een sleutelrol spelen in gedragsverandering door te evolueren van weerspannige traditionalisten naar geëngageerde promotors van minder wagenkilometers. Autodelen zal één van de drivers zijn in de transitie van autobezit naar -gebruik. Jeffrey Matthijs (Autodelen.net) geeft internationale megatrends en concrete lokale methodieken om het concept beschikbaar te maken voor alle mogelijke doelgroepen.

Workshop 7: De nieuwe stad

Openbare ruimten hebben een levensduur van ongeveer dertig jaar. Wanneer ze ontworpen worden, gebeurd dit op basis van de noden en behoeften van vandaag. Jan Villain (Infopunt Publieke Ruimte) bekijkt hoe we in een snel evoluerende maatschappij onze publieke ruimte future proof kunnen maken, waarbij ingrepen op microniveau idealiter ook een antwoord bieden op macromondiale vraagstukken. Daarna maakt Pieter Mathys (Masterclass Copenhagenize) de vergelijking tussen Vlaanderen en hét schoolvoorbeeld Kopenhagen. Kunnen we in Vlaanderen de werkwijze en methodieken uit de Deense hoofdstad zomaar kopiëren? (3) Tot slot neemt Steven Clays (Trage Wegen vzw) ons mee op de zoektocht naar een verkeerskundige categorie "trage weg”, een pleidooi om slimme mobiliteitsschakels te verankeren in de wegencategorisering

Workshop 8: Wandeling langs Leuvense stadsontwikkelingsprojecten

Sarah Claeys (Stad Leuven) neemt je te voet mee doorheen het Leuven van de toekomst. Hoe verhoudt stadsontwikkeling zich tot onze maatschappij en meer bepaald onze mobiliteit van de toekomst?  

 

16u45 - 17u00: Plenair slotmoment

17u00 - 18u00: Receptie

   -------------------------------------------------------------------------------------------

Een initiatief van het Netwerk Duurzame Mobiliteit in samenwerking met de Fietsersbond en de Provincie Vlaams-Brabant. Met de steun van de Vlaamse Overheid.