Mobiliteit belangrijkste thema volgens "de vragende partij"

de vragende partij

"De vragende partij" stevent af op het tienduizendste voorstel. Ruim 30.000 mensen hebben al een voorstel gesteund of reageerden erop. Er is een afgetekende winnaar: mobiliteit, leverancier van de helft van de voorstellen.

Vlamingen willen vooral veilig stappen en fietsen. Ruim een derde van alle voorstellen over mobiliteit krijgt het trefwoord "zwakke weggebruiker". Ook andere trefwoorden over "mobiliteit" scoren heel hoog: verkeersveiligheid, parkeerbeleid en openbaar vervoer wringen zich in de top-tien. De voorstellen gaan over te weinig fietspaden of de slechte staat ervan, te weinig of te smalle voetpaden met losliggende tegels, gevaarlijke oversteekplaatsen – vooral aan scholen – zonder zebrapad of rode lichten, parkeermogelijkheden vlak bij de woning,...

De lange lijst voorstellen over mobiliteit zit vol concrete situaties met een vraag om het autoverkeer af te remmen in de buurt waar de indiener woont of werkt, de kinderen naar school stuurt of laat spelen. Vooral de onveiligheid op wegen met veel doorgaand verkeer komt veel aan bod.

bron: deredactie.be

De cijfers van "De vragende partij" illustreren het conflict tussen de roep om veilige en leefbare woonomgevingen versus snelle autoritten naar het werk of de winkel. Deze discussies plaatsen lokale politici voor moeilijke keuzes. Naar wie zal de toekomstige schepen luisteren? De plaatselijke bewoners die veilig willen stappen in hun buurt of pendelaars en winkeliers die protesteren tegen parkeerverboden, autovrije straten en andere maatregelen die de gemeente leefbaarder maken?

bron: deredactie.be

gemeenteraadsverkiezingen, vragende partij, leefbaarheid, testtag