Mobiliteitspersoonlijkheid 2017

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit reikt voor de derde keer een gouden DuMo uit aan de persoon die het meest betekend heeft voor de Vlaamse mobiliteit in het afgelopen jaar. In 2016 kozen jullie massaal voor Filip Watteeuw, die het circulatieplan in Gent invoerde. In 2015 kozen de leden van het Netwerk Duurzame Mobiliteit voor Kobe Boussauw. Dit jaar geven we opnieuw iedereen de kans om te stemmen.

 

Stem hier

 

Hoe verloopt de stemprocedure?

De leden en compagnons van het Netwerk Duurzame Mobiliteit nomineerden 3 kandidaten. Vanaf 28 november 2017 tot 17 december 2017 krijgt u de gelegenheid om op een van de kandidaten te stemmen. De kandidaat die het meest stemmen haalt, wordt verkozen tot mobiliteitspersoonlijkheid 2017. 

 

De 3 kandidaten

 

 

Cathy Macharis

 

Prof. dr. Cathy Macharis (Vrije Universiteit Brussel) leidt de interdisciplinaire onderzoeksgroep MOBI. MOBI staat voor onderzoek naar duurzame oplossingen op het vlak mobiliteit en logistiek en telt zo’n 100 medewerkers. Cathy doceert onder andere duurzame mobiliteit en logistiek aan de VUB. Zij is betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten over duurzame logistiek en stedelijke mobiliteit. Zij is voorzitster van de Brusselse Mobiliteitscommissie en ondervoorzitster van het Europese wetenschappelijk netwerk NECTAR.

De grootste bijdrage van Cathy in 2017 is terug de mens centraal plaatsen in het debat over nieuwe mobiliteitsconcepten en hoe dit de toekomst van mobiliteit en logistiek zal bepalen. Dat deed ze op drie manieren. Ten eerste door verscheidene presentaties rond het herdenken van de mobiliteit voor een menselijke stad, ze schreef dit uit in een hoofdstuk in het boek The Human City dat einde 2017 verschijnt. Daarnaast stond ze mee aan de wieg van het spel “Mobility is a serious game”, waarbij de toekomst van mobiliteit geëxploreerd wordt en het belang van de verschillende actoren duidelijk naar voor komt. Tenslotte krijgt de stem van de burger en andere actoren meer en meer een plaats in de methodologie die ze 15 jaar geleden ontwikkelde, de Multi Actor Multi Criteria Analyse (MAMCA). In 2017 werd deze stakeholder benadering in verschillende toepassingen gebruikt om na te gaan hoe de verschillende actoren baat of mogelijk nadeel ondervinden van nieuwe maatregelen of concepten. Ook over de MAMCA en zijn toepassingen verschijnt een boek voor het einde van het jaar.

 

Dirk Lauwers

Prof. dr. Dirk Lauwers doceerde aan de Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en Katholieke Universiteit Leuven en is sinds dit jaar op emeritaat. Hij introduceerde de fundamentele filewet (meer rijstroken trekken meer verkeer aan) in Vlaanderen. Hij is zeer actief aanwezig in de media en op sociale media. Daarbij schuwt hij niet een stevig standpunt in te nemen. Daarnaast is hij een mentor voor heel wat academici die rond mobiliteit werken.

2017 was niet het jaar dat Dirk op zijn lauweren ging rusten. Hij is een van de trekkers van het Toekomstverbond in Antwerpen en voorvechter van de 50/50 modal split. Naar aanleiding van de verschillende fietsdoden in Antwerpen eerder dit jaar zal Dirk het pact verkeersveiligheid met burgers, verenigingen en politieke partijen begeleiden. Hij blijft verder actief als gastdocent, spreker op congressen en studiedagen, adviseur van de Vlaamse en Brusselse overheid en betrokken in Europese projecten rond verkeersveiligheid en mobiliteitsplanning. De indicatorenset over duurzame stedelijke mobiliteit die onder zijn leiding aan de Universiteit Gent werd ontwikkeld is door de Europese Commissie gevalideerd als standaard monitor en zal in 2018 toegepast worden in minstens 50 Europese steden.​

 

Eva Van Eenoo

Eva Van Eenoo is voorzitster Fietsersbond Gent. Als student Stedenbouw & Ruimtelijke Planning legt ze vooral de nadruk op het belang van nabijheid om tot duurzame mobiliteit te komen. Op dit moment werkt ze een masterproef af over Bicycle Oriented Development, waarin ze onderzoekt hoe we steden nog veel meer met de fiets als uitgangspunt kunnen plannen en organiseren.

In 2017 zette ze zich als vrijwilliger in voor verschillende acties die belangrijk zijn om het fietsen te promoten, zoals de fietsapplausactie, kinderfietsenstelling en steun voor het omstreden Gentse circulatieplan. Rode draad is haar inzet voor àlle fietsers, vooral de minder assertieve fietsers, zoals kinderen, senioren en vrouwen. Inzetten op fietsinfrastructuur voor nichefietsers, zoals de fietssnelwegen, mag niet de hoofddoelstelling zijn. De link leggen met woningen, winkels, bedrijven, scholen, horeca, ... wel! Daarnaast mengde ze zich in het debat over fietsveiligheid, en wie daarvoor verantwoordelijk is. Op haar blog schrijft ze over fietsen, ruimtelijke planning en stadsontwikkeling.

 

We maken de winnaar bekend in onze nieuwjaarsbrief