Uitvoeringsbesluit mobiliteitsubsidies gepubliceerd

De wijziging van het decreet dat de subsidies voor mobiliteitsverenigingen regelt heeft heel wat tijd in beslag genomen. Op 3 juni werd het uitvoeringsbesluit gepubliceerd in het staatsblad en daarmee is de nieuwe regeling dus van kracht. Het decreet regelt de erkenning van de mobiliteitsverenigingen en de koepel. De erkende verenigingen kunnen beroep doen op een basistoelage en eventueel een aanvullende toelage.  Daarnaast voorziet het decreet ook in subsidies voor mobiliteitsprojecten en actieprogramma's rond duurzame mobiliteit. Meer informatie vind je op onze website.