Beleid

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit bouwt met haar beleidswerking continu aan een brede visie op dit complexe thema. Daarbij worden de raakvlakken met andere domeinen, denk onder meer aan gezondheid, wonen of fiscaliteit, telkens opgezocht.  

De beleidswerking werkt aan:

* Voeding en sturing van het maatschappelijk debat over duurzame mobiliteit.

* Beleidsbeïnvloeding, -overleg en –advisering voor het verduurzamen van mobiliteit in Vlaanderen.

* Het vormen van coalitie voor het verduurzamen van mobiliteit en een spreekbuis bieden voor hun stem en opinie.

Meer over duurzame mobiliteit:

* Ons Inhoudelijk kompas als inhoudelijke wegwijzer

* Schrijf je ook in op de Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit en ontvang maandelijks onze kijk op mobiliteit.

CONTACT? beleidsmedewerker Miguel Vertriest, miguel@duurzame-mobiliteit.be, 09 331 59 12

De meeste scholieren hebben vorige week hun rapport ontvangen. Een paar slechte leerlingen hebben deze zomer nog heel wat werk voor de boeg. Ook in de klimaatklas zit een slechte leerling: verkeer.

Nieuwe initiatieven, zoals het dorpspunt Beveren aan de IJzer, verkleinen de kans op voedselwoestijnen (moeilijk bereikbare gezonde voeding).

Met de gemeenteraadsverkiezingen aan de horizon (14 oktober 2018) is het thema lokale bereikbaarheid een speerpunt voor het Netwerk Duurzame Mobiliteit.

Vandaag kost onze automobiliteit te veel aan de maatschappij, blijkt uit de studie van TML. In binnen- en buitenland wordt gedacht aan instrumenten om die externe kosten te internaliseren.

Park & Rides worden beschouwd als belangrijke schakel om het autoverkeer terug te dringen in de binnenstad. Maar werken ze wel?

this one runs on fat and makes you money

Wandelen en fietsen zorgen voor heel wat meerwaarde. Niet alleen verlaag je de klimaatimpact van je verplaatsing, je creëert ook heel wat maatschappelijke meerwaarde: het is goed voor je gezondheid en die van je omgeving, het kost minder aan de overheid en ook economisch brengt het op.

De regering-Michel kondigde in het kader van de begrotingsonderhandelingen aan tegen april 2017 een kader voor een mobiliteitsbudget uit te werken

Elektrische mobiliteit kan op korte termijn een oplossing zijn voor de milieu-impact van het gemotoriseerd personenvervoer. Zowel qua CO2-uitstoot als naar luchtkwaliteit biedt de elektromotor belangrijke voordelen ten opzichte van de verbrandingsmotor.

“Delen is het nieuwe paradigma van stedelijke mobiliteit. In de toekomst zal je een stad beoordelen op vlak van wat ze bijdraagt tot de deeleconomie. Hoe meer mensen er delen: transportmiddelen, publieke ruimte, informatie, nieuwe diensten, … , hoe aantrekkelijker een stad zal zijn.”

Enkel wie deze zomer op een andere planeet doorbracht is aan de nieuwste hype ontsnapt. Overal zag je Pokéjagers, in het park, in de winkelstraat, op je werkplek, tot op het tarmac van de luchthaven.

Pagina's