Activiteiten ontplooien

Doolhof van hagen

Mobiliteit is een middel dat mensen in staat stelt om activiteiten te ontplooien om te kunnen leven. Mobiliteit is dan ook geen doel op zich, maar enkel het gevolg van (en de voorwaarde tot) menselijke activiteiten.

Het gebruik van de auto blijft groeien (al is het niet significant t.o.v. OVG4.5). Het kantelpunt is nog niet bereikt, al zien we voor woon-werkverkeer een lichte afname van het autogebruik ten voordele van de fiets.

Recreatief verkeer wordt steeds belangrijker. Nu al staat het op 1, zowel voor aantal verplaatsingen als voor aantal kilometer. Beleidsmatig wordt het steeds belangrijker hierop in te zetten.

Op 7 maart 2017 publiceerde het Departement Mobiliteit en Openbare Werken de resultaten van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag 5. In de komende weken brengen we hier een aantal grafieken en conclusies.

Op zondag 19 maart 2017 trekken fietsers en voetgangers door de stad om het belang van een leefbare en gezonde stad in de kijker te zetten.

wandelen

Op 28 juni kwamen een twintigtal deelnemers (gezondheidswerkers en ruimtelijke planners, maar ook uit het jeugdwerk en het sport-, mobiliteits- of jeugdveld) bijeen in de Antwerpse Buurtsporthal Parkloods in Park Spoor Noord. We werden door Dr. Bruno Reynders van het AZ Turnhout verrast met heel wat boude uitspraken die niks aan de verbeelding overlieten:

Transport is, na gebouwen en landbouw, de grootste oorzaak van CO2-uitstoot in ons land. Daarbinnen neemt goederentransport een groot deel voor zijn rekening (35%), maar ook het aandeel van het personenvervoer (52%) en meer bepaald het woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer is substantieel (30%).

Pagina's