Activiteiten ontplooien

Doolhof van hagen

Mobiliteit is een middel dat mensen in staat stelt om activiteiten te ontplooien om te kunnen leven. Mobiliteit is dan ook geen doel op zich, maar enkel het gevolg van (en de voorwaarde tot) menselijke activiteiten.

De Marktplaats voor mobiliteit is een initiatief van Slim naar Antwerpen waarbij ondernemers geprikkeld worden bij te dragen aan een vlotte mobiliteit in Antwerpen.

Onderzoekers aan de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel voeren een onderzoek uit naar het verplaatsingsgedrag te voet en met de gewone of elektrische fiets bij mensen van +45 jaar.

Het gebruik van de auto blijft groeien (al is het niet significant t.o.v. OVG4.5). Het kantelpunt is nog niet bereikt, al zien we voor woon-werkverkeer een lichte afname van het autogebruik ten voordele van de fiets.

Recreatief verkeer wordt steeds belangrijker. Nu al staat het op 1, zowel voor aantal verplaatsingen als voor aantal kilometer. Beleidsmatig wordt het steeds belangrijker hierop in te zetten.

Op 7 maart 2017 publiceerde het Departement Mobiliteit en Openbare Werken de resultaten van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag 5. In de komende weken brengen we hier een aantal grafieken en conclusies.

Op zondag 19 maart 2017 trekken fietsers en voetgangers door de stad om het belang van een leefbare en gezonde stad in de kijker te zetten.

Pagina's