Bijeenkomst 4 ons buurtpunt: Kansen

30.01.2020

Tijdens de vierde en laatste bijeenkomst pitchen de leden van het lerend netwerk hun initiatief en stellen hun vragen aan een groep experts, organisaties en kansengevers. 

Daarnaast konden de leden aanschuiven bij een expert voor alle juridische vragen. De belangrijkste opmerkingen hierbij zijn: 


- Zorg ervoor dat je buurtpunt een apart statuut heeft en dus niet verweven zit in een andere structuur (vb zorgvzw). Gaat het buurtpunt ten onder, dan wordt je zorginstelling niet mee getrokken.

- Vaak is CV een te zware structuur bij oprichting. Sowieso is het belangrijk om je initiatief al snel een structuur te geven, daarvoor is vzw een gemakkelijke oplossingen. 

- Leeft het idee om op termijn een CV op te richten, dan kan het een oplossing zijn om een vzw op te richten met statuten die CV-gehalte hebben. Zo kan de vzw op termijn vlot een CV worden. 

 

Ook nodigden we een financiële expert uit. Uit zijn tafelgesprekken onthouden we vooral: 

- Start reeds in een heel vroeg stadium met een financieel plan of een werkgroep financiën

- Een start voor je financieel plan is: hoeveel moet je investeren? Hoeveel bedrijfskapitaal heb je nodig?

- Je hebt geen bankier of boekhouder nodig om je financieel plan op te stellen. Wel is het nodig/handig om te checken of je alle vaste en recurrente kosten in kaart hebt gebracht. 

- Maak je plan behapbaar. Beter klein beginnen om ontgoocheling te voorkomen. 

- Doe je iets met korte keten? Dat is een lichtgrijze zone, dus vraag raad bij Steunpunt Korte Keten of Innovatiesteunpunt (en later FAVV). 

- Last but not least: Ga voor brood in je buurtpunt! De Vlaming is een echte broodliefhebber en doet voor lekker brood graag extra moeite.