Campagne

De publiekswerking van het Netwerk Duurzame Mobiliteit toont dat het anders kan. Met campagnes geven we met gebundelde krachten het juiste duwtje naar slim mobiliteitsgedrag. Door heel wat mensen, ondernemingen, maar ook scholen of gemeentebesturen in vervoering te brengen, wordt de publieke steun voor duurzame mobiliteit echt zichtbaar. De campagnes zijn het resultaat van de samenwerking tussen onze leden.

De mobiliteitscampagne van het Netwerk Duurzame Mobiliteit bestaat uit drie grote onderdelen

* LaMA - Laboratoria Mobiele Alternatieven (meer info)

* SMOVE.be - Voor wie mee(r) wil autominderen (meer info)

* en de jaarlijkse Week van de Mobiliteit (meer info)

CONTACT? Campagnemedewerker Koen Van Overmeiren, koen@duurzame-mobiliteit.be, 09 331 59 11