Compagnons voor Duurzame Mobiliteit

Mobiliteit is beroert veel maatschappelijke spelers. Vanuit de vele raakvlakken klinkt de roep om het anders te doen. Duurzaam, met respect voor de toekomst. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit brengt hen samen om het draagvlak zichtbaar te maken en om coalitie te vormen. Om compagnons te worden voor duurzame mobiliteit.

Over de compagnons

Compagnon worden

Compagnons