Compagnons voor Duurzame Mobiliteit

Mobiliteit is beroert veel maatschappelijke spelers. Vanuit de vele raakvlakken klinkt de roep om het anders te doen. Duurzaam, met respect voor de toekomst. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit brengt voortrekkers samen om het draagvlak zichtbaar te maken en om coalitie te vormen. Om compagnons te worden voor duurzame mobiliteit.

Het secretariaat van het Netwerk Duurzame Mobiliteit is de motor in het netwerk. We verbinden en ondersteunen waar nodig, maar durven in het samenspel ook de trekkersrol op te nemen. Dat doen we proactief. We gaan telkens in interactie en geven de werking als samenwerkingsverband vorm. Diverse partnerships maken de resultaten krachtiger.

Over de compagnons

Compagnon worden

Compagnons