De Gezinsbond zoekt freelance begeleiders fietsvaardigheid

Ouders zijn bezorgd over verkeersveiligheid, dat geven ze aan in elke bevraging rond verbeterpunten in onze omgeving. Meer hierover lees je hier.

De Gezinsbond geeft deze bezorgdheden door aan politici, maar wil hierop zelf ook een antwoord bieden door het aanbieden van workshops rond fietsvaardigheid.

Dit aanbod bestaat uit twee delen waarbij we organisatoren (lokale vrijwilligers) vragen om deze in duo aan te bieden aan gezinnen in hun buurt.

Deel 1 = infosessie Fiets ze veilig! voor volwassenen.
Een uitwisseling tussen ouders over kinderen op de fiets in het verkeer om hen te laten inschatten of hun kind er klaar voor is. Een infoavond rond verkeersveiligheid vanuit fietsstandpunt, en meteen de perfecte voorbereiding op een workshop Fiets(je) Vaardig, waar we ook de kinderen betrekken.

Deel 2 = Workshop Fiets(je) Vaardig voor ouders en kinderen samen
In deze workshop staan we op speelse wijze stil bij hoe fietsvaardig het kind is en komen ouders te weten waar ze best nog eens op oefenen. Jonge ouders krijgen tips om hun kind beter te begeleiden in de overstap naar (zelfstandig) fietsen op straat. Enerzijds wordt er een fietsparcours aangelegd waarbij hindernissen moeten genomen worden en anderzijds zijn er spelletjes, eveneens op de fiets.

Stel je kandidaat
Beschik je over de nodige feeling of ervaring m.b.t. het onderwerp? Wil jij je hier verder in bekwamen en je kennis en ervaring doorgeven aan anderen? Heb je zelf kinderen of kan je je verplaatsen in de leefwereld van gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar?

Stel je kandidaat om onze vorming te volgen in Aalst op zaterdag 18 mei 2019 van 10 tot 12u30. Een ervaren begeleider zal de begeleidersmap, op basis van een samenwerking met de Fietsersbond, doorlopen en praktische tips naar begeleiding toe meegeven.

Geef je coördinaten door via consumenten@gezinsbond.be of 02 507 89 44 tegen ten laatste 10 mei. Daarna ontvang je meer praktische info.

Meer info: https://www.gezinsbond.be/begeleiders