Dit was de Week van de Mobiliteit 2020

13.10.2020

CORONAVEILIG, KLEINSCHALIG EN LOKAAL

In totaal werden tijdens de Week van de Mobiliteit van 16 tot 22 september over gans Vlaanderen 1457 acties georganiseerd. Hoewel corona roet in het eten gooide (in 2019 was de Week van de Mobiliteit nog goed voor 1812 unieke acties), gingen jullie toch massaal #goedopweg!  

- 47 bedrijven in voor de Car Free Day waarbij de werknemers die op een duurzame manier naar het werk kwamen werden verrast met een leuke attentie of een ontbijt.
- 1309 scholen deden mee aan de Strapdag 
-
 De Autovrije Zondag, traditioneel het publiek hoogtepunt van de Week van de Mobiliteit, ging dit jaar door in 22 steden en gemeenten.
Vorig jaar maakten nog 49 lokale besturen straten en pleinen autovrij, maar ondanks het wegvallen van de festiviteiten, veroverden jullie ook dit jaar te voet of met de fiets de ruimte in jullie buurt. En ook Koning Filip sprong samen met het gezin op de fietst om onze autovrije hoofdstad te verkennen!

Strapdag 2020 Manitoba Brugge

 

 
 

NATIONALE TELEWERKDAG: OP ZOEK NAAR EEN NIEUW EVENWICHT TUSSEN THUIS EN WERK

Hoewel de coronacrisis zorgde voor een spectaculaire toename van het aantal telewerkers, blijken er toch wel nog wat struikelblokken en vooroordelen te bestaan. Naar aanleiding van de Nationale Telewerkdag op 22 september voerden VIAS Institute en SD Worx een onderzoek naar telewerk bij werkgevers en werknemers. De resultaten werden in een webinar aan een 80-tal deelnemers voorgesteld en verschillende organisaties gingen met elkaar in debat over hoe het telewerk van de toekomst er zou kunnen uitzien.

Uit het onderzoek is onder andere gebleken dat 88 % van de bedrijven momenteel telewerk aanbiedt en dit ook in de toekomst wil blijven doen, terwijl dit voor de coronacrisis slechts 43% bedroeg.

Op werkvlak heeft 6 op de 10 werknemers telewerken positief geëvalueerd, hoewel het gebrek aan sociaal contact een belangrijke rem op telewerk blijft.

Uit het debat blijkt dat vertrouwen, transparantie, flexibiliteit, een goede uitrusting en een gezond evenwicht tussen werken op kantoor en thuiswerk essentieel zijn om van telewerk (een deeltje van) het nieuwe normaal te maken.

 

VEROVER DE RUIMTE

Naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit konden mensen dit jaar via een webformulier zelf aangeven welk plekje in hun stad of gemeente ze graag anders zouden inrichten om te fietsen, wandelen, spelen of ontspannen. De coronacrisis heeft ons namelijk eens te meer gewezen op het belang van een doordachte en kwaliteitsvolle inrichting van onze straten, pleinen en parken.

In totaal werden 189 voorstellen en ideeën ingediend die door het Verover de ruimte-platform aan de lokale besturen zullen worden overhandigd. Om de boodschap van de burgers kracht bij te zetten werden op heel wat plaatsen ook Verover de ruimte acties georganiseerd.
Zo werden op een aantal parkeerplekken op de Turnhoutse baan in Antwerpen knalgele autowrakken gedumpt om aandacht te vragen voor meer ruimte voor groen en fietsers. En op verschillende plaatsen in het land verschenen al dan niet guerilla-gewijs nieuwe fietsstroken, bloembakken en rustpunten.

 
Verover de Ruimte Turnhoutsebaan 2020