Book launch ‘Designing the Future’

18 april 2018 19:00Add to Calender 2018-04-18 17:00:00 2018-04-18 17:00:00 Book launch ‘Designing the Future’ | Netwerk Duurzame Mobiliteit Een ‘werkboek’ over ontwerpend onderzoek als hefboom voor maatschappelijke transitie. https://www.duurzame-mobiliteit.be/events/book-launch-designing-future-1 Brussel Netwerk Duurzame Mobiliteit info@duurzame-mobiliteit.be Europe/Brussels public

Op woensdag 18 april om 19u presenteren Architecture Workroom Brussels, het Team Vlaams Bouwmeester, de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij en de Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam IABR de nieuwe publicatie Designing the Future, een ‘werkboek’ over ontwerpend onderzoek als hefboom voor maatschappelijke transitie.

Verschillende globale uitdagingen manifesteren zich vandaag als complexe ruimtelijke vraagstukken. Ontwerp blijkt een krachtig medium om de noodzakelijke veranderingsprocessen te verbeelden, vorm te geven en zo nodig bij te sturen. Dit boek bundelt de inzichten uit de reeks rondetafels en lezingen die de initiatiefnemers van december 2016 tot februari 2017, onder de noemer ‘Designing the Future’, hebben gewijd aan de thema’s mobiliteit, zorg, wonen, de productieve stad, open ruimte, water en het stedelijk metabolisme. Een zeer divers gezelschap van ambtenaren, academici, ontwerpers, bezielers van burgercoöperatieven, projectontwikkelaars, activisten, (sociaal) ondernemers, vertegenwoordigers van middenveldorganisaties, adviseurs, studenten en investeerders, afkomstig uit zowel België als Nederland, ging er in gesprek, op zoek naar een gedeelde agenda om samen vorm te geven aan een betere toekomst.

Het boek vormt geen sluitstuk, maar een stapsteen in de ontwikkeling van een alternatieve werkomgeving. De roep naar een andersoortige praktijk, waarbij alle bestaande expertise en ervaring rond ‘stad maken’ kan worden gebundeld vanuit een gedeelde missie, klinkt immers steeds luider.

 

De toegang tot de boekpresentatie is vrij, iedereen is welkom.

Registreren via deze link

 

Waar?

Atelier Bouwmeester

Ravensteingalerij 54-59

1000 Brussel

 

Wanneer?

woensdag 18 april 2018 om 19u