Excursie gedeelde jeugdwerkinfrastructuur

25 april 2018 09:00Add to Calender 2018-04-25 07:00:00 2018-04-25 07:00:00 Excursie gedeelde jeugdwerkinfrastructuur | Netwerk Duurzame Mobiliteit Door ruimte te delen kan het jeugdwerk zelf haar steentje bijdragen om de ruimtelijke voetafdruk te verkleinen. https://www.duurzame-mobiliteit.be/events/excursie-gedeelde-jeugdwerkinfrastructuur Kortrijk Netwerk Duurzame Mobiliteit info@duurzame-mobiliteit.be Europe/Brussels public

Tijdens deze uitstap bezoeken we zes inspirerende praktijkvoorbeelden van gedeelde jeugdgebouwen in Kortrijk. In de voormiddag brengen we een bezoek aan het multifunctionele jeugdcentrum Tranzit en nemen we een kijkje in de gloednieuwe fuifzaal van de stad. Jeugdverblijf en speelplein De Warande zet al een tijdje in op ruimte delen en deelt zijn ervaringen. In de namiddag kan je kiezen tussen een bezoek aan drie voorbeelden van gedeeld gebruik tussen jeugdorganisaties onderling (met de fiets), of drie praktijken van gedeeld gebruik tussen jeugd en andere partners (met een busje).

De druk op ruimte

De druk op de ruimte in het dichtbevolkte Vlaanderen en Brussel is groot: elke dag verdwijnt er zes hectare aan schaarse open ruimte. Ook jeugdwerkorganisaties ervaren die druk in de praktijk: het wordt almaar moeilijker om een eigen plek te vinden om aan jeugdwerk te doen en een werking uit te bouwen. Bovendien heeft de overheid steeds minder middelen om te investeren in nieuwe jeugdinfrastructuur.

Jeugdwerk en ruimte

Door ruimte te delen kan het jeugdwerk zelf haar steentje bijdragen om de ruimtelijke voetafdruk te verkleinen. Heel wat jeugdwerkinfrastructuur wordt namelijk onderbenut en blijft gedurende een belangrijk deel van de tijd ongebruikt. Daarnaast kan het delen van ruimte een oplossing bieden voor de steeds moeilijkere zoektocht naar ruimte voor jeugdwerk.

  • Maar is dit gedeeld gebruik van jeugdwerkinfrastructuur in de praktijk wel haalbaar?
  • Wat zijn de randvoorwaarden voor een succesvol gedeeld gebruik?
  • En welke voordelen halen de betrokken partners er uit?

Tijdens deze excursie krijg je een antwoord op bovenstaande vragen.

Info en inschrijven