Seminar Rekeningrijden

18 november 2019 12:30Add to Calender 2019-11-18 11:30:00 2019-11-18 11:30:00 Seminar Rekeningrijden | Netwerk Duurzame Mobiliteit De Stichting Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening (MoRO) van de Universiteit van Gent nodigt u uit voor haar seminar over rekeningrijden. https://www.duurzame-mobiliteit.be/events/seminar-rekeningrijden Brussel Netwerk Duurzame Mobiliteit info@duurzame-mobiliteit.be Europe/Brussels public

Als we congestie willen bestrijden en tegelijkertijd de gebruiker en de vervuiler hierin eerlijk willen laten bijdragen is het een succesvol instrument. Het legt bovendien de automobiliteit aan banden terwijl het een modal shift richting meer klimaatvriendelijke vervoerwijzen bevordert.
Rekeningrijden is thans een hot item en het maatschappelijk debat geeft aan dat het in België/Vlaanderen nog niet zo eenvoudig in te voeren is.
Het seminar geeft u inzicht in de voor- en nadelen, alsmede the do’s and dont’s van verkregen ervaringen in het buitenland. Vervolgens zal ingegaan worden op de specifieke uitdagingen voor Vlaanderen en de koers die op dit vraagstuk te gaan is. We sluiten af met een paneldebat.
 
Onder voorbehoud zal aansluitend de Vlaamse Minister Omgeving de MoRO jaarprijzen voor 2019 uitreiken.
 
Met uitzondering van één presentatie is de voertaal Nederlands.
Toegang is gratis.

 
LOCATIE
Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel
 

 

PROGRAMMA
12:30 Binnenkomst, koffie, thee, water

13:00 Welkom door Peter Cabus, secretaris generaal Omgeving
13:15 Stand van Zaken Rekeningrijden in Vlaanderen, door Filip Boelaert, secretaris Generaal MOW
13:45 Presentatie van Arie Bleijenberg over de rol van de auto in de toekomstige mobiliteit
14:15 Presentatie van Jonas Eliasson over de ervaringen in Stockholm, Zweden
 
14:45  Pauze
 
15:15 Waarom en hoe verder met rekeningrijden in Vlaanderen/België door Bruno de Borger

15:45 Paneldebat olv Luuk Boelens (directeur AMRP/voorzitter MoRo-Stichting), met de sprekers

16:15 Uitreiking George Allaert-prijs door de nieuwe Vlaamse minister Omgeving (onder voorbehoud)
16:45 Laudatio
 
17:00 Receptie

18:00  Einde

INSCHRIJVEN
Registreren kan tot en met 11 november 2019.