FaceMePLS (CC BY 2.0)

Voorstanders van bedrijfswagens stellen vaak dat bedrijfswagens een noodzakelijk kwaad zijn, een gevolg van de hoge loonkosten in ons land.

Het Rekenhof onderzocht of de Vlaamse overheid erin geslaagd is het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) in Vlaanderen uit te bouwen voor meer verkeersveiligheid en meer fietsgebruik.

Mobipunten zijn knooppunten voor verschillende vervoerswijzen op buurtniveau. Een mobipunt bestaat uit verschillende parkeerplaatsen voor autodelen, fietsparking en een nabije halte van openbaar vervoer.

541 dieselauto's werden onderzocht, die allemaal aan de Euro 5- en Euro 6-normen voldoen. Gemiddeld stoten deze voertuigen meer dan 4 keer meer schadelijke stoffen uit dan volgens de Euronorm zou mogen.

Veilig naar school

De school gaat opnieuw van start. Samen met bezorgde ouders en een aantal partners roepen we op om de route van de schoolgaande jeugd met concrete maatregelen veiliger kunnen maken:
scheid zwaar vrachtverkeer van schoolgaande fietsers en zorg voor conflictvrije lichtenregeling zodat fietsers pas groen hebben als er echt geen voertuigen hun weg kunnen kruisen.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed