In het voorjaar 2016 kwamen 6 geëngageerde burgers samen om “iets” te doen rond het thema Mobiliteit.

Autodelen

Autodelen.net juicht het antwoord toe van Minister Peeters op een parlementaire vraag betreffende autodelen, de deeleconomie en verzekeringen.

Forum 2017

Op 11 mei 2017 bracht het Netwerk Duurzame Mobiliteit haar compagnons en partners bij elkaar voor een tweede forum om de samenwerking 'lokale bereikbaarheid' te concretiseren. Samen werd de stap gezet van het denkproces naar een plan van aanpak. Een verslag…

Met de gemeenteraadsverkiezingen aan de horizon (14 oktober 2018) is het thema lokale bereikbaarheid een speerpunt voor het Netwerk Duurzame Mobiliteit.

jaarverslag

We blikken graag terug in ons JAARVERSLAG 2016.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed