Vandaag kost onze automobiliteit te veel aan de maatschappij, blijkt uit de studie van TML. In binnen- en buitenland wordt gedacht aan instrumenten om die externe kosten te internaliseren.

Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Netwerk Duurzame Mobiliteit (NDM), de koepel van mobiliteits- en milieuverenigingen, lazen in De Morgen van 23/03/2017 dat de federale regeri

Op 7 maart 2017 publiceerde het Departement Mobiliteit en Openbare Werken de resultaten van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag 5. In de komende weken brengen we hier een aantal grafieken en conclusies.

Park & Rides worden beschouwd als belangrijke schakel om het autoverkeer terug te dringen in de binnenstad. Maar werken ze wel?

Op zondag 19 maart 2017 trekken fietsers en voetgangers door de stad om het belang van een leefbare en gezonde stad in de kijker te zetten.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed