Nieuwe initiatieven, zoals het dorpspunt Beveren aan de IJzer, verkleinen de kans op voedselwoestijnen (moeilijk bereikbare gezonde voeding).

Onderzoekers aan de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel voeren een onderzoek uit naar het verplaatsingsgedrag te voet en met de gewone of elektrische fiets bij mensen van +45 jaar.

In het voorjaar 2016 kwamen 6 geëngageerde burgers samen om “iets” te doen rond het thema Mobiliteit.

Autodelen

Autodelen.net juicht het antwoord toe van Minister Peeters op een parlementaire vraag betreffende autodelen, de deeleconomie en verzekeringen.

Forum 2017

Op 11 mei 2017 bracht het Netwerk Duurzame Mobiliteit haar compagnons en partners bij elkaar voor een tweede forum om de samenwerking 'lokale bereikbaarheid' te concretiseren. Samen werd de stap gezet van het denkproces naar een plan van aanpak. Een verslag…

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed