Met de gemeenteraadsverkiezingen aan de horizon (14 oktober 2018) is het thema lokale bereikbaarheid een speerpunt voor het Netwerk Duurzame Mobiliteit.

jaarverslag

We blikken graag terug in ons JAARVERSLAG 2016.

Vandaag kost onze automobiliteit te veel aan de maatschappij, blijkt uit de studie van TML. In binnen- en buitenland wordt gedacht aan instrumenten om die externe kosten te internaliseren.

Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Netwerk Duurzame Mobiliteit (NDM), de koepel van mobiliteits- en milieuverenigingen, lazen in De Morgen van 23/03/2017 dat de federale regeri

Op 7 maart 2017 publiceerde het Departement Mobiliteit en Openbare Werken de resultaten van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag 5. In de komende weken brengen we hier een aantal grafieken en conclusies.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed