Elektrische mobiliteit kan op korte termijn een oplossing zijn voor de milieu-impact van het gemotoriseerd personenvervoer. Zowel qua CO2-uitstoot als naar luchtkwaliteit biedt de elektromotor belangrijke voordelen ten opzichte van de verbrandingsmotor.

elektrische fiets

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit roept samen met 13 andere organisatie de overheid op om de ‘gewone’ elektrische fiets ook met een zogenaamde 'garageknop' voor de wet gelijk te stellen aan een fiets.

Na een succesvolle opstart in 2016 waarbij we de LaMA-methodiek ontwikkelden en testten in drie pilootsteden, strijken we in 2017 neer in tien Vlaamse steden, gemeenten of wijken. Wilt u één van hen zijn? Stel u dan voor 14 december kandidaat.

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit zoekt een opvolger voor Kobe Boussauw (mobiliteitspersoonlijkheid 2015). Welke Vlaming (of in Vlaanderen actieve expat) heeft volgens jou recht op de titel 'mobiliteitspersoonlijkheid 2016'?

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed