In een artikel uit Transport Policy 53 (artikel verschenen op 5 september 2016) stellen Kobe Boussauw (mobiliteitspersoonlijkheid 2015) en Thomas Vanoutrive de zogenaamde orthodoxe visie op duurzame mobiliteit in vraag, een visie die terug te vinden is in heel wat beleidsdocumenten.

Enkel wie deze zomer op een andere planeet doorbracht is aan de nieuwste hype ontsnapt. Overal zag je Pokéjagers, in het park, in de winkelstraat, op je werkplek, tot op het tarmac van de luchthaven.

In Vlaanderen staan de komende jaren heel wat grote infrastructuurprojecten op stapel. Om er meteen twee te noemen: de Oosterweelverbinding en de verbreding van de Brusselse Ring.

wandelen

Op 28 juni kwamen een twintigtal deelnemers (gezondheidswerkers en ruimtelijke planners, maar ook uit het jeugdwerk en het sport-, mobiliteits- of jeugdveld) bijeen in de Antwerpse Buurtsporthal Parkloods in Park Spoor Noord. We werden door Dr. Bruno Reynders van het AZ Turnhout verrast met heel wat boude uitspraken die niks aan de verbeelding overlieten:

Transport is, na gebouwen en landbouw, de grootste oorzaak van CO2-uitstoot in ons land. Daarbinnen neemt goederentransport een groot deel voor zijn rekening (35%), maar ook het aandeel van het personenvervoer (52%) en meer bepaald het woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer is substantieel (30%).

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed