Park & Rides worden beschouwd als belangrijke schakel om het autoverkeer terug te dringen in de binnenstad. Maar werken ze wel?

Op zondag 19 maart 2017 trekken fietsers en voetgangers door de stad om het belang van een leefbare en gezonde stad in de kijker te zetten.

Test-Aankoop, BBL, Inter-Environnement Wallonie, Kom op tegen Kanker, Netwerk Duurzame Mobiliteit en BRAL hebben vandaag hun eisenpakket overhandigd aan minister voor Economie en Consumenten Kris Peeters. Want een schandaal zoals Dieselgate, dat mag nooit meer gebeuren!

this one runs on fat and makes you money

Wandelen en fietsen zorgen voor heel wat meerwaarde. Niet alleen verlaag je de klimaatimpact van je verplaatsing, je creëert ook heel wat maatschappelijke meerwaarde: het is goed voor je gezondheid en die van je omgeving, het kost minder aan de overheid en ook economisch brengt het op.

Het werd een spannende race tussen twee voorvechters van de Vlaamse grootstedelijke mobiliteit. Peter Vermeulen, voorvechter van Ringland en de overkapping van de Antwerpse ring, delfde nipt het onderspit in de strijd met Filip Watteeuw.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed