Lieven Scheire, lid van de Wachtebeekse club De Neveneffecten verklaart in zijn column zijn liefde voor de fiets en de fietsersbond. En zoals steeds in zijn geval gaat de liefde gepaard met een zijn mateloze interesse voor fysica.

 

Lees de volledige column bij de Fietsersbond.

De auditeur van de Raad van State heeft zijn advies klaar bij de klacht van de uitbater van Restaurant het Pomphuis op het Eilandje. De klacht dateert van 2006 en wordt nu ten gronde behandeld. De auditeur geeft een negatief advies. Als de Raad dit advies volgt - wat meestal gebeurd - wil dit zeggen dat het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) geschorst wordt. Daardoor zou de Vlaamse regering de procedure volledig opnieuw moeten doorlopen.

Antwerpen Ademloos en Stratengeneraal roepen op om bezwaarschriften in te dienen bij de bouwaanvraag voor de Lange Wapperbrug. Antwerpen Ademloos: "Woensdag 24 juni 2009 is de allerlaatste dag waarop iedereen, jong of oud, waar u ook bent gedomicilieerd, een bezwaarschrift kan indienen tegen de bouwaanvraag voor de Lange Wapper"

Op de website van beide organisaties kan je voldoende achtergrond informatie vinden over het thema. Beide organisaties bieden ook hulp aan bij de opmaak van bezwaarschriften.

Antwerpen Ademloos

The green 10 is een vereniging van 10 Europese milieuorganisaties waaronder ook Transport & Environment. De organisatie maakte een rapport op van het Europese beleid op milieuvlak. De commissie krijgt een slecht rapport. 4,4/10 over de hele lijn. Er zit wel een duidelijk verschil tussen de verschillende beleidsthema's. Voor het beleid inzake mobiliteit krijgt de commissie net een voldoende vooral omwille van het beleid inzake CO2 normen die opgelegd worden aan de autoindustrie.

De wijziging van het decreet dat de subsidies voor mobiliteitsverenigingen regelt heeft heel wat tijd in beslag genomen. Op 3 juni werd het uitvoeringsbesluit gepubliceerd in het staatsblad en daarmee is de nieuwe regeling dus van kracht. Het decreet regelt de erkenning van de mobiliteitsverenigingen en de koepel. De erkende verenigingen kunnen beroep doen op een basistoelage en eventueel een aanvullende toelage.  Daarnaast voorziet het decreet ook in subsidies voor mobiliteitsprojecten en actieprogramma's rond duurzame mobiliteit. Meer informatie vind je op onze website.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed