De provincie Antwerpen ondersteunt organisatoren van fuiven in de provincie sinds 1 augustus 2009 met gratis fuifbussen. Organisaties die een fuif organiseren voor minstens 500 personen kunnen beroep doen op deze dienstverlening.

De provinciale mobiliteits- en jeugddienst willen met dit initiatief een bijdrage leveren aan veilige fuiven en organisatoren aanzetten om na te denken over het mobilteitsaspect van hun fuif.

Op www.fuifbussen.be kan je alles nalezen.

Sinds 1 augustus 2009 is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) van kracht in Nederland. Het NSL is een samenwerkingsprogramma tussen de verschillende beleidsniveaus (rijk, provincies en gemeenten) en heeft als doelstelling dat Nederland tijdig aan de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit kan voldoen.

Door de combinatie van fiets en openbaar vervoer kan een goede complementariteit bekomen worden, waar openbaar vervoer het verbindende gedeelte voor zich neemt en de fiets het ontsluitende gedeelte, zowel in het voor- als in het natransport. Het meenemen van de fiets op de bus of op de tram heeft dus vooral nut op verbindende lijnen. Wanneer lijnen een louter ontsluitende functie vervullen, is de fiets meestal sneller door minder stops, een verminderde gevoeligheid voor congestie (ontsluitende lijnen bevinden zich meestal in een stedelijke context) en geen wachttijd aan de halte.

De Kamer en de Senaat van Frankrijk bereikten een akkoord om tegen 2011 een kilometerheffing voor vrachtwagen in te voeren.

Lieven Scheire, lid van de Wachtebeekse club De Neveneffecten verklaart in zijn column zijn liefde voor de fiets en de fietsersbond. En zoals steeds in zijn geval gaat de liefde gepaard met een zijn mateloze interesse voor fysica.

 

Lees de volledige column bij de Fietsersbond.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed