Treintrambus publiceerde op zijn website een gedetailleerd overzicht van de voorstellen rond openbaar vervoer in de verkiezingsprogramma's. De webpagina bevat een handige tabel met een overzicht van de standpunten per partij.

Bond beter leefmilieu maakte een doorlichting van de verkiezingsprogramma’s van de Vlaamse partijen. In het programma van elke partij werd gezocht naar de groene accenten. Je kan een gedetailleerd verslag lezen op de website . We hebben de analyse nagelezen op mobiliteitsaspecten. Wat opvalt is dat de meeste partijen nogal dubbelzinnig zijn als het gaat over ruimtelijke ordening en de grote infrastructuur werken. Het belang van de uitbouw van de havens en logistiek staat meestal voorop.

De Vlaamse milieumaatschappij maakte een nieuwe editie bekend van het milieurapport voor 2008. Het indicatorrapport toont aan dat zowel personen- als goederenrapport verantwoordelijk blijft voor een groot aandeel in de milieudruk in Vlaanderen. Het aantal voertuigen blijft sterk stijgen. Opvallend is dat zeer sterke groei van het goederenvervoer. De modale verschuiving in het personenvervoer is uiterst beperkt. Het volledige rapport kan je vinden op www.milieurapport.be

Stellen dat de wagen een goedkoper vervoermiddel is dan het openbaar vervoer is te kort door de bocht.

Volgens Komimo, de koepel van duurzame mobiliteitsverenigingen, is de enige oplossing om ons mobiliteitsinfarct te voorkomen een versnelde en verhoogde inspanning om de duurzame mobiliteitsalternat

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed