De wijziging van het decreet dat de subsidies voor mobiliteitsverenigingen regelt heeft heel wat tijd in beslag genomen. Op 3 juni werd het uitvoeringsbesluit gepubliceerd in het staatsblad en daarmee is de nieuwe regeling dus van kracht. Het decreet regelt de erkenning van de mobiliteitsverenigingen en de koepel. De erkende verenigingen kunnen beroep doen op een basistoelage en eventueel een aanvullende toelage.  Daarnaast voorziet het decreet ook in subsidies voor mobiliteitsprojecten en actieprogramma's rond duurzame mobiliteit. Meer informatie vind je op onze website.

Treintrambus publiceerde op zijn website een gedetailleerd overzicht van de voorstellen rond openbaar vervoer in de verkiezingsprogramma's. De webpagina bevat een handige tabel met een overzicht van de standpunten per partij.

Bond beter leefmilieu maakte een doorlichting van de verkiezingsprogramma’s van de Vlaamse partijen. In het programma van elke partij werd gezocht naar de groene accenten. Je kan een gedetailleerd verslag lezen op de website . We hebben de analyse nagelezen op mobiliteitsaspecten. Wat opvalt is dat de meeste partijen nogal dubbelzinnig zijn als het gaat over ruimtelijke ordening en de grote infrastructuur werken. Het belang van de uitbouw van de havens en logistiek staat meestal voorop.

De Vlaamse milieumaatschappij maakte een nieuwe editie bekend van het milieurapport voor 2008. Het indicatorrapport toont aan dat zowel personen- als goederenrapport verantwoordelijk blijft voor een groot aandeel in de milieudruk in Vlaanderen. Het aantal voertuigen blijft sterk stijgen. Opvallend is dat zeer sterke groei van het goederenvervoer. De modale verschuiving in het personenvervoer is uiterst beperkt. Het volledige rapport kan je vinden op www.milieurapport.be

Stellen dat de wagen een goedkoper vervoermiddel is dan het openbaar vervoer is te kort door de bocht.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed