“Delen is het nieuwe paradigma van stedelijke mobiliteit. In de toekomst zal je een stad beoordelen op vlak van wat ze bijdraagt tot de deeleconomie. Hoe meer mensen er delen: transportmiddelen, publieke ruimte, informatie, nieuwe diensten, … , hoe aantrekkelijker een stad zal zijn.”

Een jaar na het uitbreken van het dieselgate-schandaal blijkt een uit een studie van T&E dat de voertuigen van de Volkswagen-groep (Volkswagen, Audi, Skoda en Seat) niet de enige zijn die sjoemelen met uitstootwaarden.

In een artikel uit Transport Policy 53 (artikel verschenen op 5 september 2016) stellen Kobe Boussauw (mobiliteitspersoonlijkheid 2015) en Thomas Vanoutrive de zogenaamde orthodoxe visie op duurzame mobiliteit in vraag, een visie die terug te vinden is in heel wat beleidsdocumenten.

Enkel wie deze zomer op een andere planeet doorbracht is aan de nieuwste hype ontsnapt. Overal zag je Pokéjagers, in het park, in de winkelstraat, op je werkplek, tot op het tarmac van de luchthaven.

In Vlaanderen staan de komende jaren heel wat grote infrastructuurprojecten op stapel. Om er meteen twee te noemen: de Oosterweelverbinding en de verbreding van de Brusselse Ring.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed