Netwerk Duurzame Mobiliteit zet in op een korte vormingscyclus over de koppeling tussen gezondheid (het belang van bewegen) en duurzame mobiliteit. In een reeks van 2 vormingen van elk een halve dag nemen wij u graag mee op het spoor van structurele veranderingen in het gedrag van Jan en Mie Modaal die leiden tot meer bewegen, betere gezondheid dus ook meer zachte verplaatsingen. Dubbele winst: voor onze gezondheid én voor onze mobiliteit.

Het inhoudelijk kompas is een houvast voor de standpunten van het Netwerk Duurzame Mobiliteit.

SAVE-man

Voor minister voor mobiliteit Ben Weyts telt Vlaanderen te veel verkeersmascottes. Ook de SAVE-man, mascotte van het project Veilig op Stap van en voor het jeugdwerk, voelt zich rechtstreeks aangesproken. En ja, ook een superheld heeft gevoelens. Een brief...

Beste minister,
Dag Ben,

Op deze pagina staat een selectie van de actualiteit in de mobiliteitswereld, zoals u ook in onze nieuwsbrief terugvindt.

NDM2015

2015 werd opnieuw een erg boeiend mobiliteitsjaar, ook op het vlak van mobiliteit. Met dieptepunten zoals ‘dieselgate’, maar gelukkig ook met steeds meer initiatieven in gedeelde mobiliteit die stilaan gemeengoed worden of de doorbraak van de elektrische fiets voor functioneel verkeer.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed