Historiek

05.12.2017

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is met de naam ‘Komimo’ (Koepel voor Milieu en Mobiliteit) ontstaan als een overlegplatform tussen verenigingen die actief zijn rond milieu en verkeer. Begin jaren ’90 bestaat het overleg uit Taxistop, de Bond voor trein-, tram- en busgebruikers, de Bond Beter Leefmilieu en Langzaam Verkeer (het huidige Mobiel 21).  Het overleg werkt in die jaren samen aan beleidsstandpunten en zet enkele gezamenlijke campagnes op.

In 1996 treedt de pas opgerichte Fietsersbond toe en wordt Komimo omgevormd naar een vzw. Komimo vzw zal dan jaarlijks twee mobiliteitsweken organiseren, toen onder de namen 'Week van de Zachte Weggebruiker' en 'Week van de Vervoering'. De coördinatie van de campagnes werd uitgevoerd door een van de lidorganisaties. In 2000 zet ook de Voetgangersbeweging de stap als lid. Dankzij Europese subsidies werd een eerste personeelslid aangeworven voor het secretariaat van Komimo vzw.

Na 2005 traden Trage Wegen en Autopia (nu Autodelen.net) toe als leden. Vanaf 2007 werd de professionalisering van Komimo vzw versterkt. Komimo vzw neemt de coördinatie van de mobiliteitscampagnes op zich en stelt hiervoor een campagnecoördinator aan. De ploeg wordt aangevuld met een beleidsmedewerker die de beleidsactiviteiten van de koepel moet versterken. Het decreet van 2009 zorgt voor een erkenning van Komimo vzw als koepelorganisatie en voorziet dat Komimo vzw naast de campagnecoördinatie en het beleidswerk een koepelwerking ontwikkelt.

In 2012 lanceert Komimo vzw de nieuwe naam Netwerk Duurzame Mobiliteit en legt naast haar koepelwerking de nadruk op het breder verenigen en versterken van voortrekkers in de duurzame mobiliteitstransitie.