In beweging

Forum Duurzame Mobiliteit bepaalt speerpunt

Eind mei 2015 kwam een divers gezelschap aan compagnons voor duurzame mobiliteit bijeen op het eerste Forum Duurzame Mobiliteit. Het opzet: vanuit een brede alliantie de prioritaire 'next step(s)' benoemen voor de transitie naar een mobiliteitssysteem in de juiste balans. Tijdens het Forum kwamen twee thema’s duidelijk boven drijven als dé uitdagingen voor mobiliteit in Vlaanderen. Enerzijds de bereikbaarheid van de stedelijke regio(‘s) of de Vlaamse Ruit, waar de grootste problemen congestie (België staat op 1 in internationale file-indicatoren) en leefkwaliteit zijn. Daarnaast werd ook de bereikbaarheid van de landelijke regio’s benoemd, waar het grote probleem een sterke auto-afhankelijkheid is. Door de sterke versnippering (en een infrastructurele lock-in) is het voor openbaar vervoer en fiets moeilijk concurreren.

De gezamenlijke oefening resulteerde in twee concrete speerpunten: de voorstadsnetwerken (als oplossing voor de stedelijke mobiliteit) en de M-score (als instrument voor lokale bereikbaarheid). Het Netwerk Duurzame Mobiliteit bracht deze twee samen in een (nieuw) concept: lokale bereikbaarheid. 

En concreet aan de slag

Onder de werktitel 'lokale bereikbaarheid' wil het Netwerk Duurzame Mobiliteit haar Compagnons blijven omkaderen om een gezamenlijke visie uit te bouwen en de mogelijke raakvlakken opzoeken met haar bestaande beleids- en publiekswerking. Bovendien wil het NDM een collectieve dynamiek creëren waarbinnen op dit speerpunt ook nieuw initiatief kan ontwikkelen. We willen alvast toewerken naar de gemeenteraadsverkiezingen van 18 oktober 2018...

Aansluiting zoeken? Dat kan!