In beweging

Forum Duurzame Mobiliteit bepaalt speerpunt

Eind mei 2015 kwam een divers gezelschap aan compagnons voor duurzame mobiliteit bijeen op het eerste Forum Duurzame Mobiliteit. Het opzet: vanuit een brede alliantie de prioritaire 'next step(s)' benoemen voor de transitie naar een mobiliteitssysteem in de juiste balans. Tijdens het Forum kwamen twee thema’s duidelijk boven drijven als dé uitdagingen voor mobiliteit in Vlaanderen. Enerzijds de bereikbaarheid van de stedelijke regio(‘s) of de Vlaamse Ruit, waar de grootste problemen congestie (België staat op 1 in internationale file-indicatoren) en leefkwaliteit zijn. Daarnaast werd ook de bereikbaarheid van de landelijke regio’s benoemd, waar het grote probleem een sterke auto-afhankelijkheid is. Door de sterke versnippering (en een infrastructurele lock-in) is het voor openbaar vervoer en fiets moeilijk concurreren.

De gezamenlijke oefening resulteerde in twee concrete speerpunten: de voorstadsnetwerken (als oplossing voor de stedelijke mobiliteit) en de M-score (als instrument voor lokale bereikbaarheid). Het Netwerk Duurzame Mobiliteit bracht deze twee samen in een (nieuw) concept: lokale bereikbaarheid. 

En concreet aan de slag

Onder de werktitel 'lokale bereikbaarheid' wil het Netwerk Duurzame Mobiliteit haar Compagnons blijven omkaderen om een gezamenlijke visie uit te bouwen en de mogelijke raakvlakken opzoeken met haar bestaande beleids- en publiekswerking. Bovendien wil het NDM een collectieve dynamiek creëren waarbinnen op dit speerpunt ook nieuw initiatief kan ontwikkelen. We willen alvast toewerken naar de gemeenteraadsverkiezingen van 18 oktober 2018.

Met de verzamelde input van het tweede Forum (mei 2017, de deelnemers) ging het secretariaat verder aan de slag om een actieplan uit te werken waarbij alle kansen tot samenwerken worden opgezocht. Eind 2017 start het gezamenlijke opzet om het lokale politieke – én planningsproces om en rond de lokale verkiezingen te bezielen met de kracht van ‘lokale bereikbaarheid’. Dat willen we doen door lokale politici, ambtenaren én betrokken burgers te prikkelen via inspirerende voorbeelden van praktijken die hun positieve effecten op de gemeente van morgen bewezen hebben. Aan het werk…

Aansluiting zoeken? Dat kan!