Beleidsmedewerker Mobiliteitsraad (M/V)

Mobiliteitsraad: wie zijn wij?

De Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken en adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over de hoofdlijnen van het beleid, over voorontwerpen van decreet en over strategische besluiten met betrekking tot personenmobiliteit, goederenvervoer, logistiek en internationale knooppunten. Het MORA-secretariaat is ondergebracht bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Momenteel bestaat ons team uit een secretaris en vier beleidsmedewerkers.

Om zijn team te vervolledigen is de MORA op zoek naar een beleidsmedewerker studiedienst Mobiliteitsraad (M/V).

Jobomschrijving

Wat zijn onder meer je taken?

 • Je neemt het initiatief voor het overleg en het bereiken van consensus tussen de middenveldorganisaties over de actuele of door de Vlaamse Regering of Vlaams Parlement voorgelegde mobiliteitsthema’s.
 • Je schrijft adviezen op basis van standpunten en ideeën die de leden van de Raad of commissies inbrengen.
 • Je staat in voor studie en onderzoek ten behoeve van de adviezen en aanbevelingen aan Vlaamse Regering of Vlaams Parlement.
 • Je bent verantwoordelijk voor de eindredactie en communicatie van de adviezen en de aanbevelingen.
 • Je verzamelt relevante informatie over de situatie, regelgeving, ideeën en verwachtingen die leven in het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.
 • Je bouwt een netwerk uit met relevante actoren (gebruikers, aanbieders, middenveld en academici) en beleidsmakers binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

Wie ben jij?

 • Je hebt een masteropleiding succesvol afgerond of je kan gelijkwaardigheid door ervaring aantonen. Kandidaten zonder het gevraagde diploma, maar met gelijkwaardigheid door ervaring  kunnen contact opnemen met toegangsbewijs@vdab.be e-mail.
 • Je kan op een grondige manier een probleem analyseren en een synthese maken van de inbreng van de verschillende partners in de MORA.
 • Je bent een echte teamspeler.
 • Je kan  een debat leiden en een vlotte presentatie brengen.
 • Je hebt inzicht in de beleidsstructuur van Vlaanderen, België en Europa.
 • Je kan vlot rapporten en verslagen schrijven.
 • Ervaring met beleidsvoorbereiding en/of mobiliteit kan een pluspunt zijn, maar is niet noodzakelijk. 

Vereiste competenties?

 • Je bent sterk in analytisch en innovatief denken. 
 • Je bent taalvaardig en kan goed mondeling en schriftelijk communiceren.
 • Je verwerkt en beheert informatie op optimale wijze. 
 • Je hebt een goed zelfinzicht en staat open voor feedback.
 • Je handelt conform de doelstellingen, visie en waarden van de MORA.
 • Je werkt actief samen met de collega’s om resultaten te halen en bij te dragen tot een positief klimaat in de groep.
 • Je kan een constructieve relatie opbouwen met alle partijen die belang hebben bij het goed functioneren van de MORA.
 • Je legt vlot contacten.

Wat bieden wij jou?

 • Een contract van onbepaalde duur in de salarisschaal A112, dat is bruto per maand minimaal 3.518 € en maximaal 5.267 € (geïndexeerd) - we houden rekening met je anciënniteit.
 • Extra-legale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en een gratis abonnement op het openbaar vervoer.
 • Eigen verantwoordelijkheden binnen een collegiale en open werksfeer.
 • De mogelijkheid om opleidingen te volgen.
 • Aandacht voor een gezonde werk-privé balans: glijdende werkuren, mogelijkheid tot thuiswerk, vakantie-opvang voor kinderen van 3 tot 12 jaar.

Interesse?

 • Heb je interesse voor deze functie? Stuur dan je motivatiebrief en curriculum vitae naar sollicitatie@serv.be e-mailt.a.v. dhr. Frank Van Thillo, secretaris MORA. Wij verwachten je reactie ten laatste op 21 februari 2019.
 • Schoolverlaters komen ook in aanmerking voor deze vacante betrekking.
 • Voor de Mobiliteitsraad van Vlaanderen zijn gelijke kansen belangrijk. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap. De MORA moedigt mensen van allochtone afkomst of personen met een handicap aan om te solliciteren.
 • Heb je een buitenlands diploma? Dan heb je soms een erkenning van niveaugelijkwaardigheid nodig op het moment van indiensttreding. Je kunt deze aanvragen bij Naric-Vlaanderen, www.ond.vlaanderen.be/naric

Meer info?

Meer informatie vind je op www.mobiliteitsraad.be.

Heb je nog vragen over deze vacature, contacteer dan Frank Van Thillo op het nummer 02/209 01 20