Compagnon worden

28.05.2020
compagnon

Voor Compagnons is duurzame mobiliteit een belangrijke hefboom om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Compagnons zijn het er over eens: een mobiliteitssysteem met een zo positief mogelijke impact op onze omgeving (op samenleving, mens en milieu) is bepalend voor de toekomst. Mobiliteit is dus een belangrijk thema in de bredere werking als organisatie, onderneming, onderzoeksinstelling of burgerinitiatief.

Waarom Compagnon worden?

Compagnons komen in het Netwerk Duurzame Mobiliteit samen om het totaalplaatje, een duurzaam mobiliteitssysteem, in het vizier te houden. Het is bovendien hun plek voor ontmoeting, wissel- en samenwerking. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit geeft zo een impuls aan de doelstellingen van de Compagnons:

  • door verbindingen te leggen tussen mensen tijdens netwerk- en ontmoetingsmomenten;
  • als directe toegangspoort tot ons breed vertakt netwerk;
  • als aanspreekpunt voor ondersteuning (adviesverlening, eigen expertise of het leggen van de juiste verbindingen);
  • als sterke communicatiepartner om je boodschap (opinie, goede praktijk, onderzoeksresultaat, …) of oproep (campagne, vacature, evenement, …) mee uit te dragen;
  • door actief je te informeren over mobiliteit en het werkveld;
  • door projectvorming- en uitvoering waar nodig te faciliteren en te ondersteunen;
  • door in samenspel, en gefaciliteerd door het secretariaat, initiatieven te ontwikkelen op een speerpunt in de mobiliteitstransitie dat we samen bepalen;
  • als bevoorrechte partners in de globale werking van het Netwerk Duurzame Mobiliteit.   

Hoe Compagnon worden?

Vertegenwoordig je een organisatie, onderneming, onderzoeksinstelling of burgerinitiatief en ben je overtuigd van de noodzaak aan een duurzame transitie van ons mobiliteitssysteem? Is mobiliteit een kernactiviteit of een belangrijk thema in de werking van jouw organisatie, onderneming, onderzoeksinstelling of burgerinitiatief? Dan is de stap naar de Compagnons voor Duurzame Mobiliteit logisch en eenvoudig:

Toch nog vragen?

Mail of bel Bernard Govaert van het Netwerk Duurzame Mobiliteit (09 331 59 11 of bernard[at]duurzame-mobiliteit.be)