De schoolstraat, opstap naar een veilige en gezonde school

01.07.2022

In het kort

Afgelopen jaren zien we steeds meer schoolstraten, een logische upgrade van de zone 30 schoolomgeving. De schoolstraat is een instrument om tot meer duurzame verplaatsingen en meer verkeersveiligheid te komen, maar kan nog veel meer zijn: meer groen, meer beweging en een co-creatief verhaal: de schoolomgeving 2.0.

Sprekers

Moderator: Miguel Vertriest, Netwerk Duurzame Mobiliteit

portret Jesse Pappers

Jesse Pappers is doctoraal onderzoeker aan de duurzaamheidsonderzoeksgroep Mobilise aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoek bevindt zich in het domein van duurzame stedelijke mobiliteit. Een speciaal aandachtspunt in Jesse’s onderzoek is het betrekken van ‘gewone’ mensen bij het maken van mobiliteitsplannen en het doen van mobiliteitsonderzoek.

NDM inspiratiedag22 10_School Jesse Pappers.pdf — Waarom (g)een schoolstraat? Een studie in Anderlecht, Brussel

portret Sabine Van Lancker

Sabine Van Lancker werkt sedert 1 september 2011 bij het Mobiliteitsbedrijf van de stad Gent als consulent kinder- en jongerenmobiliteit. Ze zoekt samen met haar collega Lien naar mobiliteitsoplossingen voor ruim 200 schoolomgevingen (basis en secundair) in Gent en was vanaf de start van schoolstraten in 2012 in Gent betrokken.

NDM inspiratiedag22 10_School Sabine Van Lancker.pdf — Is een schoolstraat de oplossing?

portret Katleen Delbeke

Katleen Delbeke, mobiliteitsambtenaar in Zemst sinds 2012, was al bij het lanceren van de schoolstraten in Gent meteen fan. In 2013 hielp ze bij de inrichting van een eerste schoolstraat, weliswaar licht aangepast aan de context van een meer landelijke gemeente als Zemst. Een jaar later volgden twee scholen en het jaar erop nog twee.  Haar belangrijkste les voor wie wil starten: een schoolstraat moet een gedragen voorstel zijn, dat vraagt tijd. Haar grootste droom: ruimere schoolstraatzones rond iedere school.

NDM inspiratiedag22 10_School Katleen Delbeke.pdf — Schoolstraten in 10 tips

Deze sessie maakte deel uit van onze Inspiratiedag 'Gedrag in verandering' op donderdag 22 september 2021 in Lamot, Mechelen. Wil je er volgend jaar bij zijn? Schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief! 

Terug naar het overzicht