Netwerk Duurzame Mobiliteit zoekt enthousiaste bestuurders

10.06.2024
Team NDM 22-04-2024

Samen met de andere bestuurders zet je de strategische lijnen uit van de vzw en ga je in dialoog met het personeelsteam om de missie van NDM te verwezenlijken. Je ondersteunt het coördinatieteam vanuit jouw expertise en je bewaakt dat de vzw zijn wettelijke verplichtingen invult.

Download hier de volledige vacature

Dit houdt in

● Actieve deelname aan de bestuursvergaderingen (4 à 5 keer per jaar)
● Actieve deelname aan de Algemene Vergadering (1 à 2 keer per jaar)
● Actief meedenken over een transitie richting meer duurzame mobiliteit. Actief participeren in de ontwikkeling van de organisatie.

Profiel en vaardigheden

● Je schaart je achter de missie van onze organisatie. Je bent gebeten door duurzame mobiliteit en/of door netwerkorganisaties en ziet in dat duurzame mobiliteit de enige oplossing is voor een genetwerkt en multimodaal verplaatsingsgedrag. Je bent democratisch ingesteld, je luistert actief en kan tot een compromis komen.
● Je bent in staat om je rol als bestuurder bij NDM los te koppelen van je andere (professionele) activiteiten. Concreet stel je als bestuurder de belangen van de organisatie voorop en denk je strategisch mee na over de organisatiekoers op lange termijn.
● Je begrijpt dat een sterk en slagkrachtig maatschappelijk middenveld een essentiële schakel is in de uitbouw van een democratische, rechtvaardige en duurzame samenleving.
● Je kan omgaan met een team dat een sterke visie heeft over hoe de toekomst eruit ziet zonder privé autobezit.
● Je beschikt over een netwerk waarin NDM duurzame mobiliteit op de agenda kan plaatsen (bv. netwerk van lokale overheden, intercommunales, bedrijven, academische instellingen, middenveldorganisaties, Europese, nationale en gewestelijke beleidsinstellingen projectontwikkelaars, studiebureaus,...)
● Je hebt expertise in één of meerdere van volgende zaken: principes van goed bestuur, mobiliteit, omgeving en ruimtelijke ordening, recht, HR, onderzoek, projectmanagement, middenveld, diversiteit in de samenleving, bedrijfseconomie/management.
● Je bent loyaal en kan je vinden in de missie en doelstellingen van NDM.
● Je wenst je te engageren voor een periode van minimum 3 jaar.

Wij bieden

● De mogelijkheid om jezelf te ontplooien in een jonge, dynamische en sterk groeiende sector met een grote maatschappelijke impact.
● Diverse contacten binnen de milieu- en mobiliteitssector, lokale overheden, bedrijven en verenigingen.
● Een aangename en dynamische bestuursploeg en een geëngageerd team van beroepskrachten.
● Lekker eten op vergaderingen.
● Een onkostenvergoeding voor verplaatsingen met het openbaar vervoer of een deelauto.

Praktisch

● Stuur jouw korte motivatie en CV ten laatste tegen 15/07 per mail naar [email protected]
● Op de bijeenkomst van het bestuur in september worden de kandidaatstellingen besproken waarna er individuele gesprekken volgen in de maand oktober.
● Het engagement start in het najaar van 2024.
● NDM streeft naar een diverse samenstelling van haar bestuur. Het huidige bestuur zal een lijst met nieuwe kandidaten voordragen aan de Algemene Vergadering.