Bedrijfsvervoerplannen Brussels Hoofdstedelijk Gewest

07.01.2020

Elk bedrijf met meer dan 100 werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is wettelijk verplicht een bedrijfsvervoerplan op te stellen.

Dat bedrijfsvervoerplan moet om de drie jaar vernieuwd worden en het bedrijf is verplicht een aantal maatregelen in te voeren.

Een bedrijfsvervoerplan omvat een reeks maatregelen om de verplaatsingen van alle werknemers te optimaliseren en alternatieven voor de wagen te promoten. Het bevat een stand van zaken (aantal werknemers, verdeling in functie van hun woonplaats en hun vervoerwijze, enz.), een analyse van de bereikbaarheid van de locatie, een studie van de mogelijke synergiën met bedrijven in de buurt, vastomlijnde doestellingen en de instrumenten om werknemers ertoe aan te zetten minder hun wagen te gebruiken.

Het doel van het bedrijfsvervoerplan is tweeledig: het verminderen van de milieu-impact van het verkeer dat het bedrijf genereert (verbetering van de luchtkwaliteit) en het verminderen van de verkeer en de files op de wegen in het Brussels Gewest (verbetering van de mobiliteit).

Een bedrijfsvervoerplan bestaat uit twee delen: een diagnose van de huidige mobiliteitssituatie en een concreet actieplan om die situatie te verbeteren.

Meer informatie