Carpoolstroken, ook in België?

01.03.2016

High-Occupancy Vehicle Lanes: een geschiedenis

Carpoolstroken werden voor het eerst ingevoerd in de jaren 70 in de Verenigde Staten als High-Occupancy Vehicle Lanes. In 1973 werd een van de busstroken op de Henry G. Shirley Memorial Highway opengesteld voor wagens met meer dan drie passagiers (en later voor wagens met 3 of meer passagiers). Van hieruit maakten de carpoolstroken gestaag hun weg door de Verenigde Staten en Canada, maar een echte boom ontstond pas in de late jaren 80 en de jaren 90. Momenteel zijn er in de Verenigde Staten enkele duizenden kilometers carpoolstroken in gebruik. In Europa zijn carpoolstroken nooit doorgebroken, aangezien Europa over het algemeen beter ontsloten is met openbaar vervoer en de snelwegen minder rijstroken tellen, wat het moeilijk maakt om een ervan in te richten voor carpoolen. Sinds het begin van de 21ste eeuw zijn er, vooral in Scandinavië, wel verschillende initiatieven opgestart.

Op de Henry G. Shirley Memorial highway maakten in 2005 tijdens de ochtendspits dagelijks 31.700 mensen in 8.600 wagens gebruik van de twee carpoolstroken. De gemiddelde reistijd bedroeg voor hen 29 minuten. Op de reguliere stroken reden 23.500 mensen in 21.300 wagens en deden over hetzelfde traject gemiddeld 64 minuten.

In de Verenigde Staten worden HOV-lanes niet enkel gebruikt om verkeersdoorstroming te verbeteren, ze staan ook sinds 1990 in de Clean Air Act als maatregel om de luchtkwaliteit te bevorderen. Binnen deze wetgeving staan carpoolstroken naast voertuigen met een bepaald aantal inzittenden ook open voor auto’s met een milieucertificaat

(bron)

 

Quick en big win voor België?

Carpoolstroken invoeren in België kan. Er bestaat al sinds 2001 wetgeving die dit mogelijk maakt. (Artikel 68.3, C5 van het Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer) Ook om carpoolpartners te vinden is het niet nodig om aan “slugging” te doen, een praktijk die in Virginia is ontstaan waarbij drommen mensen staan te wachten tot er een auto passeert die dezelfde richting uitgaat. Door het gebruik van apps is het immers tegenwoordig enorm simpel om mensen bijeen te brengen. 

 

carpoolstrook

Een concrete invoering zou in Vlaanderen lukken in het kader van de spitsstroken die gepland staan om de consequenties van de werken rondom Antwerpen leefbaar te houden. In het kader hiervan stuurde Taxistop vorige maand dan ook een brief naar minister Weyts door van deze spitsstroken tegelijk carpoolstroken te maken kan een big win bekomen worden om niet enkel de verkeersdoorstroming te bevorderen, maar meteen ook de mensen te leren carpoolen. Net als de geplande spitsstroken is het perfect mogelijk de dynamische signalisatie te gebruiken 

De grootste moeilijkheid om carpoolstroken in te voeren in België is de grote frequentie van afritten op de snelwegen. Zowel wanneer een carpoolstrook rechts als links van de reguliere rijstroken ligt zou een carpoolstrook waarop sneller wordt gereden voor meer onveiligheid kunnen zorgen. (bron)

 

Misbruik bestaat, maar is verwaarloosbaar

Om van een carpoolstrook gebruik te maken moeten er een bepaald aantal mensen in een voertuig zitten (volgens de regelgeving in Virginia tellen baby’s als passagier, maar enkel ná de geboorte)

Wie geen zin heeft om zijn of haar auto met anderen te delen, maar wel de voordelen van carpoolstroken wil plukken, moet zich beroepen op creatieve oplossingen. Zo worden er in Canada en de Verenigde Staten regelmatig mensen betrapt en beboet die de lege zitplaatsen van hun auto vullen met aangeklede mannequins.

 

 WP 01-03-2016