Duurzame mobiliteit is een recht voor iedereen

27.06.2018
Verschuiven

Mobiel 21 is ervan overtuigd dat iedereen het recht heeft om ‘er’ te geraken.


Hoe? Maximaal inzetten op duurzame mobiliteit in al haar dimensies.


Wat? Voor Mobiel 21 is mobiliteit pas echt duurzaam als het verplaatsingssysteem werkt, betaalbaar, ecologisch verantwoord, veilig én rechtvaardig is.  


Dat het werkt? Mensen moeten in principe aan zoveel activiteiten kunnen deelnemen als ze willen, ook als dit verplaatsingen impliceert. Die vrijheid is een voorwaarde voor een kwaliteitsvol leven. Een efficiënte regeling van het openbaar vervoer en kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur zijn bouwstenen voor een verplaatsingssysteem dat werkt.


Betaalbaar voor iedereen, uiteraard! De kostprijs van vervoer vormt meestal de eerste reden om zich minder of niet te verplaatsen. De toepassing van sociale tarieven moet op zijn minst het openbare aanbod van vervoerswijzen (bus, tram, trein, deelfietsen) voor iedereen en in het bijzonder voor kansengroepen die niet veel alternatieven hebben, binnen bereik brengen.


Ecologisch verantwoord? Onze verplaatsingen moeten ecologisch verantwoord zijn om onze leefomgeving niet onnodig te belasten: we willen dus zo weinig mogelijk kilometers en zeker een minimum aan gemotoriseerde kilometers produceren. Nabijheid blijft de beste mobiliteit.


Veiligheid, ja graag! Het aantal verkeersdoden en – slachtoffers blijft in Vlaanderen te hoog. Een verkeersveilige inrichting van het wegennet neemt de mens als maat. Er moet dus een afstemming zijn tussen de functie, de vorm en het gebruik van de weg. En, cruciaal: aangevuld met een aangepast gedrag door alle weggebruikers.


Tot slot: rechtvaardig, zonder meer. Momenteel is de toegang tot de mobiliteit ongelijk verdeeld over de verschillende groepen van de samenleving. Sociaal duurzame mobiliteit impliceert een herverdeling van de mobiliteit. Streefdoel hierbij is het garanderen van mobiliteit voor iedereen, ook voor mensen met een fysieke beperking, of voor hen zonder auto, rijbewijs of fiets. 


Wie? Overheden kunnen met partners het verschil maken op (o.a.) volgende terreinen:

  • Ontplooiing van basisbereikbaarheid op maat van de gebruiker (lees inwoners)
  • Blijven inzetten op goede fietsinfrastructuur want is nog steeds belangrijke reden om niet te fietsen 
  • Inzetten op de (e-fiets) voor alle verplaatsingen en alle doelgroepen – link fietseducatie
  • Participatie van doelgroepen bij ontwikkeling van duurzaam mobiliteitsbeleid
  • Inzetten op multimodale verplaatsingen met duidelijke schakels.