Fietshelm verplichten voor kinderen onder de 12?

23.08.2012

Staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (CDH) laat onderzoeken of hij een fietshelm verplicht maakt voor kinderen. Geen goed idee volgens de Fietsersbond. Sterker nog: ‘De fietshelm vergroot de onveiligheid van fietsers,' zegt de Nederlandse Fietsersbond. De Belgische Fietsersbond nuanceert dit standpunt en vindt dat de discussie over de fietshelm vooral moet worden gevoerd in een breder debat over fietsveiligheid.

Een kwetsbare leeftijd
‘De schedel van een jong kind is extra kwetsbaar,’ is een veelgehoord argument pro helmplicht voor kinderen. Dat klopt natuurlijk, maar er spelen nog andere factoren. Op die leeftijd gaat een kind zijn vervoersautonomie ontwikkelen. De fietshelmverplichting is negatief voor het fietsgebruik (zoals cijfers uit Australië en Canada aangeven is een daling van meer dan 20% te verwachten). De kans is groot dat kinderen nog vaker aan mama of papa zullen vragen om hen even met de auto te brengen en voor je het weet zit die achterbankgeneratie zelf aan het stuur.

Risicocompensatie
Risicocompensatie is een ingewikkelde term om te zeggen dat fietsers met een helm op gevaarlijker gaan fietsen. Vooral bij kinderen die zich vaak onkwetsbaar voelen in het verkeer zou de fietshelm dat gevoel nog versterken. Dat wordt bevestigd door onderzoek: bij enkelvoudige fietsongevallen ligt het aandeel helmgebruikers veel hoger dan je op basis van de algemene helmdracht zou mogen aannemen, zowel bij ‘recreatieve’ als bij ‘trage’ fietsers.

Hoofdletsels
‘De fietshelm vermindert het risico op hoofdletsels,’ is het argument van de artsen die de fietshelm bepleiten. Terecht, al is voorkomen van een ongeval natuurlijk beter. Maar niet enkel fietsers lopen risico op hoofdletsels, dat is ook het geval voor voetgangers en inzittenden van een auto. Moeten kinderen in de auto of op het trottoir dan ook geen helm dragen?

Safety in numbers
Hoe meer fietsers er zijn, hoe veiliger fietsen wordt. Dit is een vaststelling die overal gemaakt wordt. Elke maatregel die de populariteit en het gebruiksgemak van de fiets vermindert, is dus slecht voor de verkeersveiligheid van fietsers. De sensibiliseringscampagnes voor fietshelmen mogen niet tot gevolg hebben dat fietsen als een gevaarlijke en risicovolle onderneming wordt afgeschilderd.

 

fietshelm tijdens het eten