Ik kies schone lucht

01.10.2018

Een tijdelijke coalitie lanceert op 2 oktober 2018 de website www.kiesschonelucht.be​. De website toont welke politieke partijen in de tien grootste Vlaamse steden zich scharen achter doortastende maatregelen voor een schone mobiliteit en betere luchtkwaliteit.

De website is een initiatief van een tijdelijke coalitie van Bond Beter Leefmilieu, Fietsersbond, Greenpeace, Netwerk Duurzame Mobiliteit, Trage Wegen, Voetgangersbeweging, Kom Op Tegen Kanker, Vlaams Instituut Gezond Leven, Clean Air Lovers & Lobbyists, Ringland, Eneco, EVBox, Tesla en Zero Emission Solutions.

De bevraging voor kiesschonelucht.be leert dat N-VA en Vlaams Belang in de 10 bevraagde Vlaamse steden het minst bereid zijn om de doortastende mobiliteitsmaatregelen door te voeren. www.kiesschonelucht.be schuift tien doortastende beleidsmaatregelen naar voren voor een betere stedelijke luchtkwaliteit door schone mobiliteit. Ze toont welke partijen in de tien grootste Vlaamse steden beloven die maatregelen in de komende legislatuur door te voeren.

Kies schone lucht Vlaanderen

10 maatregelen voor schone lucht


 1. Voer in alle centrumsteden een lage-emissiezone in.
  Maak er vanaf 2030 een ultra lage-emissiezone van, waarbinnen enkel emissievrije transportmodi toegelaten zijn.
 2. Houd doorgaand autoverkeer uit stedelijke kernen.
  Voer circulatieplannen in die enkel bestemmingsverkeer mogelijk maken. Vang bezoekend verkeer op aan de rand van de stad via park & rides en voorzie vlotte verbindingen met openbaar vervoer en deelfietsen.
 3. Formuleer heldere doelstellingen voor emissievrij transport:
  • Emissievrij eigen wagenpark:
   koop als stadsbestuur zelf geen nieuwe dienstwagens en lichte bedrijfsvoertuigen met een fossiele verbrandingsmotor meer aan.
  • Emissievrije taxi’s:
   reik geen nieuwe vergunningen meer uit aan taxi’s met een fossiele verbrandingsmotor.
  • Emissievrij openbaar vervoer:
   ga in overleg met De Lijn/MIVB om ervoor te zorgen dat alle openbaar vervoer in de stad emissievrij is vanaf 2025.
  • Emissievrije stedelijke distributie:
   laat vanuit een distributiecentrum (hub) aan de stadsrand gebundelde leveringen uitvoeren door kleinere en milieuvriendelijke emissievrije voertuigen. Zorg ervoor dat alle vrachtvervoer in de stad emissievrij verloopt vanaf 2025.
 4. Voorzie voldoende slimme laadinfrastructuur en snellaadpalen voor emissievrij personen- en goederentransport.
  Geef inwoners die investeren in een emissievrij voertuig toegang tot de nodige laadinfrastructuur. Zorg dat tegen 2022 ten minste 10% van de capaciteit aan parkeerplaatsen voorzien is van laadinfrastructuur voor emissievrij transport. Waak erover dat deze laadpalen betrouwbaar, toegankelijk en operationeel zijn.
 5. Pas het STOP-principe toe bij alle infrastructuurwerken.
  Dit betekent dat Stappers en Trappers voorrang krijgen. Daarna komt het Openbaar vervoer, en pas dan komt Privaat vervoer met de wagen. Investeer bijvoorbeeld in een voetgangerszone, een fietsnetwerk en verkeersluwe woonerven. Beheers via een kernversterkende ruimtelijke ordening de vervoersvraag.
 6. Werk een actieplan uit om gedeelde emissievrije mobiliteit te laten toenemen.
  Dit omvat concrete maatregelen en meetbare doelstellingen op vlak van parkeerbeleid, laadinfrastructuur, communicatie en horizontale beleidsintegratie op lokaal niveau. Deel het gemeentelijk wagenpark met omwonenden en voorzie voldoende (elektrische) deelfietsen en emissievrije deelscooters.
 7. Zorg ervoor dat inwoners vlot gebruik kunnen maken van intermodale verplaatsingen als alternatief voor privaat wagengebruik. Dit kan door verschillende transportmodi (deelfietsen, emissievrije deelwagens, openbaar vervoer, enz.) op elkaar af te stemmen en samen te laten komen in zogenaamde mobipunten.
 8. Stuur de ontwikkeling van Mobiliteit als een dienst (MaaS) aan.
  Met behulp van een (publiek) digitaal MaaS-platform kunnen inwoners een intermodale reis plannen en betalen vanuit één enkele app.
 9. Verminder de blootstelling van burgers aan ongezonde lucht.
  Bescherm de omgeving van scholen, kinderdagverblijven, sportaccommodaties, rust- en verzorgingstehuizen en openbare recreatiegebieden door extra maatregelen te voorzien (autovrije straten, geen stationair draaiende motoren, snelheidsverlaging, vergroenen van de speelplaats, enz.). Streef naar het behalen van de WHO-drempel op het vlak van lokale luchtkwaliteit.
 10. Investeer in extra metingen, preventie en bewustmaking over de luchtkwaliteit.
  Geef alle burgers in de stadscentra toegang tot real-time informatie en installeer signalisatieschermen en waarschuwingssystemen (bijvoorbeeld via applicaties, sms-waarschuwingen, enz.). 

 

Bekijk alle resultaten op www.kiesschonelucht.be