Link met ruimtelijke ordening in basisbereikbaarheid - verslag sessie

05.04.2019

inleider Francoise Vermeersch, departement Omgeving en moderator Hans Tindemans, VRP

 

Presentaties

Francoise Vermeersch, departement Omgeving: BRV en basisbereikbaarheid - presentatie

Lien Poelmans, VITO: kost ruimtelijke versnippering in Vlaanderen - presentatie

Johan Van Reeth, BUUR: mobipunten en de ruimtelijke context - presentatie

Voorstelling Inspiratieboek Attractieve Mobipunten door Hans Tindemans (VRP), Koen Stuyven(Vectris), Johan Van Reeth (BUUR), Peter Vermeulen (Stramien)

 

Terug naar plenair gedeelte