Mobipunten bij een bedrijf of bedrijventerrein

14.01.2020

Mobipunten zijn knooppunten voor verschillende vervoerswijzen op buurtniveau.

Een mobipunt bestaat uit verschillende parkeerplaatsen voor autodelen, fietsparking en een nabije halte van openbaar vervoer.

Een mobipunt kan zowel in een woonbuurt, als op een bedrijventerrein ontwikkeld worden, op die manier biedt het mobipunt een oplossing voor elk type verplaatsing.

 

mobipunt

Een mobipunt is een herkenbare plek met een aanbod aan diverse, op elkaar afgestemde vervoermogelijkheden, bij voorkeur aangevuld met extra diensten en ruimtelijk optimaal georganiseerd. Hert doel is om de combimobiliteit (toegang tot en overstap tussen de vervoermodi) te faciliteren.

Elk knooppunt van vervoermogelijkheden, nabij voldoende vervoerpotentieel, komt in aanmerking als mobipunt, mits het beantwoordt aan de nodige prestatie-eisen in functie van de ruimtelijke context. De vervoerregioraad neemt de regierol op voor de (inter)regionale mobipunten, de lokale overheid voor de lokale en buurtmobipunten.

De Vlaamse beleidsvisie mobipunten voorziet expliciet bedrijvenpolen (bedrijventerreinen of clusters van bedrijven) als locatie voor een mobipunt. De bestemmingsfunctie (voornamelijk werknemers, maar in mindere mate zakelijke bezoekers) heeft de bovenhand in vergelijking met andere functies (bv. wonen) en zal hierdoor vooral verplaatsingen aantrekken.

Mobipuntenmatrix

De mobipuntenmatrix voorziet de bedrijvenpool als mogelijke locatie voor een mobipunt binnen de ruimtelijke context.