Mobiscan

18.12.2019

Een Mobiscan is een gedetailleerde mobiliteitsdoorlichting van een bedrijf of bedrijvenzone. Deze dienst wordt gratis aangeboden door de provincies.

De Mobiscan analyseert de bereikbaarheid van je bedrijf of bedrijvenzone en brengt de mobiliteitsstromen van de personeelsleden in kaart. Op basis van deze gegevens wordt een lijst opgesteld met mogelijke maatregelen die je bedrijf of bedrijvenzone kan nemen om de mobiliteit van de werknemers beter te organiseren. Dit laat toe kennis te maken met bedrijfsvervoerplanning zonder dat dit een tijdrovende en administratieve last vormt.

Onderdelen van een Mobiscan

Het mobiliteitsprofiel schetst een beeld van de omvang en de aard van het verkeer dat door de werknemers gegenereerd wordt. Het omvat dus de "vraagzijde" van de vervoersmarkt. 

Het bereikbaarheidsprofiel schetst een beeld van de bestaande interne én externe faciliteiten om het bedrijf of de bedrijvenzone te bereiken, volgens het STOP-principe: Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer en Personenvervoer. Het omvat dus de "aanbodzijde" van de vervoersmarkt.

Mobiliteitsprofiel en bereikbaarheidsprofiel worden aan elkaar afgewogen en leiden tot een lijst met mogelijke duurzame mobiliteitsmaatregelen. Deze maatregelen kan de werkgever nemen ter aanmoediging van duurzame verplaatsingsvormen bij de werknemer voor het woon-werkverkeer.

Indien de werkgever dit wenst, kan per actiemaatregel het potentieel berekend worden. De criteria voor deze potentieelberekening worden vastgelegd samen met het bedrijf.

De Mobiscan wordt gratis opgemaakt op voorwaarde dat het bedrijf ten minste één van de voorgestelde mobiliteitsmaatregelen uitvoert. 


Contact 

Voor meer informatie kun je terecht bij de Provinciale MobiliteitsPunten (PMP’s):