Onze analyse - Verkiezingsprogramma Open VLD

10.05.2019

Het verkiezingsprogramma van Open Vld is beknopt (58 pagina’s). Het verkiezingsprogramma is geen uitgebreide catalogus, maar een kompas op basis van 5 principes: ‘vrijheid’, ‘vooruitgang’, ‘verantwoordelijkheid’, ‘optimisme’ en ‘open’.

Open Vld focust op doeners: het is de partij voor iedereen die werkt of gewerkt heeft om ons land beter te maken. 

Verminderen

De ruimte in Vlaanderen is beperkt, daarom wil Open Vld die “zo optimaal mogelijk benutten”. Reguleren is volgens Open Vld geen goed idee omdat je voor elke nieuwe maatschappelijke uitdaging nieuwe rigide regeltjes moet uitvinden.

Flexibiliteit is volgens de Open Vld het antwoord: “Op deze manier stimuleren en faciliteren we als overheid de gewenste transitie binnen woongebied en kunnen we focussen op de verhoging van de kwaliteit van de publieke ruimte.”

Nieuwe gebouwen, woningen en infrastructuur moeten multifunctioneel zijn: “Als we vandaag investeren in bovengrondse parkings en we weten dat er in de toekomst meer en meer mensen zonder eigen wagen zullen zijn, dan moeten we er voor zorgen dat de constructie voorzien is om omgebouwd te worden tot appartementen of winkels, bijvoorbeeld door voldoende hoogte tussen de verschillende verdiepen te voorzien.” 

Thuiswerk, flexibele schooltijden en co-workingstations zorgen ervoor dat niet iedereen op hetzelfde moment de weg op moet of dat mobiliteit niet hoeft plaats te vinden.

Verschuiven

Open Vld aanvaardt dat files niet kunnen weggewerkt worden “door in te zetten op openbaar vervoer of door extra wegcapaciteit te voorzien”.
Toch voorziet Open Vld om de “kritieke punten in onze infrastructuur” aan te pakken.

Open Vld pleit om het collectief vervoer volledig te herdenken: “niet vertrekken vanuit structuren maar vanuit mensen”. Open Vld wil de nakende liberalisering aangrijpen om meer kwaliteit te leveren. 

Om het collectief vervoer aantrekkelijk te maken zorgt Open Vld voor zo min mogelijk overstappen en een zo laag mogelijke overstaptijd.

Op het kernnet rijden treinen en bussen 24 uur op 24 uur. Tussen centrumsteden en overstapknooppunten rijdt elk kwartier een trein (en ’s nachts 1 trein per uur).

“Voor scholieren en studenten wordt het openbaar vervoer fors goedkoper.”

Gedeelde mobiliteit speelt een belangrijke rol, met stations en dorps- en stadskernen als knooppunten. Alle modi worden verbonden: ‘Mobility as a service’: “Eén applicatie die je zegt hoe je het snelst van A naar B geraakt en waarin je meteen een ticket kan kopen”. De btw op deelmobiliteit verlaagt Open Vld naar 6% en aan stations zijn er gratis parkings voor deelwagens.

De fiets heeft een belangrijk aandeel in het oplossen van het mobiliteitsprobleem, “maar de infrastructuur is vandaag nog onvoldoende aangepast”. Open Vld verdubbelt het budget aan fietsinvesteringen.

Voor verkeersveiligheid rekent Open Vld op veilige infrastructuur en verantwoord verkeersgedrag.

Verschonen

Open Vld kant zich resoluut tegen een algemeen systeem van rekeningrijden: “We passen evenwel voor een gebiedsdekkende heffing voor elke gereden kilometer”. Een tol op filegevoelige plaatsen en momenten kan wel voor Open Vld. 

Open Vld maakt bedrijfswagens tegen 2028 uitstootvrij. De overheid koopt vanaf 2021 enkel nog zero-emissie bussen aan en vanaf 2025 geldt dit voor haar personenwagenpark. Laadmogelijkheden worden versneld uitgebouwd in steden en langs wegen.