OVG 5.5: voertuig- en rijbewijsbezit

11.12.2020

Dit artikel maakt deel uit van onze reeks over het Onderzoek Verplaatsingsgedrag 5.5 (OVG 5.5 - cijfers grotendeels verzameld in 2019) en zoomt in op voertuig- en rijbewijsbezit. 

 

Voertuigbezit

Een Vlaams gezin beschikt gemiddeld over 1,19 auto’s. Dat cijfer is zeer stabiel (en was net hetzelfde bij OVG 5.4).
Een Vlaams gezin heeft gemiddeld 2,3 fietsen (inclusief elektrische fietsen). Dat cijfer blijft stabiel doorheen de jaren.

55-autofietsbezit

84,13% van de gezinnen beschikt over (minstens) een auto. 
76,01% van de gezinnen beschikt over minstens een fiets (inclusief elektrische fietsen). De wijziging van auto- en fietsbezit is niet significant gewijzigd ten opzichte van OVG 5.4. De afname van het fietsbezit is doorheen de OVG’s wel significant. Een mogelijke verklaring is de toename van het aanbod van fietsdelen. Wie weinig de fiets gebruikt, zou overgestapt kunnen zijn op deelfietsen. Het gemiddeld aantal fietsen per gezin neemt niet af, dus de gezinnen die fietsen hebben steeds meer fietsen. 

Het aantal gezinnen met een elektrische fiets blijft toenemen: in OVG 5.2 was dat nog 10,89%, in OVG 5.3 16,93% en in OVG 5.4 17,78%. In OVG 5.5 heeft meer dan 1 op 5 gezinnen (20,13%) minstens 1 elektrische fiets. Booming business dus.

Een belangrijk element dat vooralsnog ontbreekt in de Onderzoeken VerplaatsingsGedrag is het gebruik van gedeelde mobiliteit (zowel auto- als fietsdelen). In het nieuwe OVG 6 zou gedeelde mobiliteit wel geregistreerd worden.

Rijbewijsbezit

Op basis van OVG 5.5 blijkt dat 83,38% van de Vlaamse 18-plussers een rijbewijs bezitten. Dit cijfer blijft vrij constant doorheen de OVG’s, afgelopen jaren zien we een kleine afname.

55-rijbewijsovg

Grafiek: Instituut voor Mobiliteit, november 2020

Net als in de vorige OVG’s blijkt dat mannen vaker een rijbewijs hebben dan vrouwen. OVG 5.5 wijkt af van de wereldwijde trend dat vrouwen aan een inhaalbeweging bezig zijn. Het aandeel vrouwen met een rijbewijs nam verder licht af: 78,24% (OVG5.4.: 79,07% en OVG 5.3: 80,46%). Het aandeel mannen met een rijbewijs bedraagt in OVG5.5 88,66%(dat is ook iets minder dan in OVG 5.4 89,25%). Misschien te vroeg om van een echte trendbreuk te spreken, maar op zijn minst kunnen we een stagnatie vaststellen. Vermoedelijke oorzaak is dat jongeren op steeds latere leeftijd een rijbewijs halen.

55-rijbewijsbezit

Illustratie: Departement Mobiliteit en Openbare Werken