Participatie in basisbereikbaarheid - verslag sessie

05.04.2019

inleider Lieven Van Eenoo, MOW en moderator Koen De Meyer, MORA

Presentaties

Lieven Van Eenoo, MOW: participatie in het decreet basisbereikbaarheid - presentatie

Kristof Devriendt, Traject: lessons learned in het proefproject Westhoek - presentatie

Sven Huysmans, The New Drive: De werkgemeenschap in vervoerregio Antwerpen - presentatie

Nancy Vinke, Omgevingsmanager Nieuwe Sluis Terneuzen: Een stakeholdermanager per vervoerregio? Inspiratie uit Nederland - presentatie

Jan Christiaens, Mobiel 21: LaMA-methodologie van participatie en co-creatie in de vervoerregio's toepassen - presentatie

 

Terug naar plenair gedeelte