Programma studiedag basisbereikbaarheid

14.02.2019

Dagprogramma studiedag basisbereikbaarheid 

 

09u00-10u00    Ontvangst met koffie (Zuilenzaal)

 

10u00-10u15    Opening door dagvoorzitter Lies Jans, voorzitter commissie Mobiliteit en Openbare Werken Vlaams Parlement (De Schelp)

 

10u15-11u15    Krachtlijnen basisbereikbaarheid (De Schelp)
 • Decreet basisbereikbaarheid: Eric Sempels, departement Mobiliteit en Openbare Werken
 • Kansen en uitdagingen voor lokale overheden: Peter Roose, burgemeester Veurne
 • Reacties uit het middenveld
  • Ellen Ophalvens, OKRA
  • Peter Heirman, Netwerk Tegen Armoede
  • Koen Repriels, ACV
  • Goedele Sannen, VOKA
  • Simon November, TestAankoop
 
11u15-12u15   Debat (De Schelp)

Lies Jans leidt het debat in. Frank Van Thillo (MORA) modereert het debat met Karin Brouwers (CD&V), Lies Jans (N-VA), Marino Keulen (Open Vld), Björn Rzoska (Groen) en Joris Vandenbroucke (sp.a)

 

12u15-13u15    Lunch aangeboden door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Zuilenzaal)

 

13u15-14u30    Sessies deel 1 
Stand van zaken en de inhoud van het decreet basisbereikbaarheid 

De inhoud van de sessies deel 1 en 2 is verschillend. Sessie 1 (infosessie) geeft weer wat in het decreet staat en wat de situatie tot vandaag was. Sessie 2 (werksessie) werkt verder op hoe basisbereikbaarheid er in de toekomst kan uitzien. U kunt zich dus twee keer voor hetzelfde thema inschrijven.

 • Van Eyck - Infosessie Participatie: inleider Lieven Van Eenoo, MOW en moderator Koen De Meyer, MORA
  • Lieven Van Eenoo, MOW: participatie in het decreet basisbereikbaarheid
  • Kristof Devriendt, Traject: lessons learned in het proefproject Westhoek
  • Sven Huysmans, The New Drive: De werkgemeenschap in vervoerregio Antwerpen
 • Van Dyck - Infosessie Mobiliteitsplanning: inleider Hannelore Deblaere, MOW en moderator Miguel Vertriest, Netwerk Duurzame Mobiliteit
  • Hannelore Deblaere, MOW: mobiliteitsplanning in het decreet basisbereikbaarheid
  • Dirk Dedoncker, A2Bmobility: evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan
  • Joris Willems, PCVO Limburg: externe kwaliteitszorg in mobiliteitsplannen en -projecten
 • De Schelp - Infosessie Vervoer op maat: inleider Odette Buntinx, MOW en moderator Peter Thoelen, TreinTramBus
  • Odette Buntinx, MOW: vervoer op maat en de mobiliteitscentrale in het decreet basisbereikbaarheid
  • Dirk De Kort, schepen mobiliteit Brasschaat: buurtbus Brasschaat en intergemeentelijke samenwerking 
  • Marcel Wijnker, Inter: voorstellen en ervaringen voor vervoer op maat voor specifieke doelgroepen
  • Rebecca De Backer, TreinTramBus: ervaringen met en resultaten van co-creatie voor vervoer op maat in de Vlaamse Ardennen
 • Rubens - Infosessie Link met ruimtelijke ordening: inleider Francoise Vermeersch, departement Omgeving en moderator Hans Tindemans, VRP
  • Francoise Vermeersch, departement Omgeving: BRV en basisbereikbaarheid
  • Lien Poelmans, VITO: kost ruimtelijke versnippering in Vlaanderen
  • Johan Van Reeth, BUUR: mobipunten en de ruimtelijke context
 
 

 

14u45-16u00    Sessies deel 2 
Een blik vooruit naar de invulling van het decreet basisbereikbaarheid

De inhoud van de sessies deel 1 en 2 is verschillend. Sessie 1 (infosessie) geeft weer wat in het decreet staat en wat de situatie tot vandaag was. Sessie 2 (werksessie) werkt verder op hoe basisbereikbaarheid er in de toekomst kan uitzien. U kunt zich dus twee keer voor hetzelfde thema inschrijven.

 • Van Eyck - Werksessie Participatie: inleider Lieven Van Eenoo, MOW en moderator Koen De Meyer, MORA
  • Conclusies uit eerste sessie
  • Nancy Vinke, Omgevingsmanager Nieuwe Sluis Terneuzen: Een stakeholdermanager per vervoerregio? Inspiratie uit Nederland
  • Jan Christiaens, Mobiel 21: LaMA-methodologie van participatie en co-creatie in de vervoerregio's toepassen
 • Van Dyck - Werksessie Mobiliteitsplanning: inleider Hannelore Deblaere, MOW en moderator Miguel Vertriest, Netwerk Duurzame Mobiliteit
  • Conclusies uit eerste sessie
  • Patrick Auwerx, CIVITAS-prosperity: SUMP en de regionale mobiliteitsplannen: hoe matchen ze?
  • Sven Huysmans, The New Drive: Routeplan 2030, ambitieuze modal split voor vervoerregio Antwerpen
 • De Schelp - Werksessie Vervoer op maat: inleider Odette Buntinx, MOW en moderator Peter Thoelen, TreinTramBus
  • Conclusies uit eerste sessie
  • Angelo Meuleman, Taxistop: mobipunten voor vervoer op maat in landelijke gebieden
  • Karl Vermaercke, MOW: de mogelijkheden van het taxidecreet voor vervoer op maat
 • Rubens - Werksessie Link met ruimtelijke ordening: inleider Francoise Vermeersch, departement Omgeving en moderator Hans Tindemans,VRP
  • Voorstelling Inspiratieboek Attractieve Mobipunten door Hans Tindemans (VRP), Koen Stuyven (Vectris), Johan Van Reeth (BUUR), Peter Vermeulen (Stramien)
  • Interactie met deelnemers
 
 
16u00               Afsluiter (De Schelp)

Filip Boelaert, secretaris-generaal departement Mobiliteit en Openbare Werken werpt een blik vooruit op de komende maanden.

16u15               Even napraten in de Zuilenzaal