Lerend netwerk 'ons buurtpunt'

ons buurtpunt

De bakker, de slager, de kleine buurtwinkel, het dorpscafé. Tot voor kort had je het vaak allemaal 'onder de kerktoren'. Meer en meer verdwijnen deze lokale zaken en ontmoetingsplaatsen. Inwoners buiten de stadskernen zijn voor zowat alles aangewezen op de auto. 

De oprichting van een buurtpunt is een manier om voorzieningen, diensten en ontmoetingsplaatsen samen te brengen, dicht bij de bewoners.

Met het project 'ons buurtpunt' helpen het Netwerk Duurzame Mobiliteit, Cera en het Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland lokale spelers op weg om een buurtpunt op te richten, op maat van en in samenspel met alle lokale actoren. 

Samen gaan we op zoek naar innovatieve en rendabele oplossingen voor lokale voorzieningen.

 

kerktoren

'ons buurtpunt': Waarom? Wat? Hoe?

Waarom?

De voorbije jaren verdwenen steeds meer winkels, cafés en diverse diensten uit kleinere kernen. Er wordt geschrapt in het aanbod openbaar vervoer. Voorzieningen en diensten worden gecentraliseerd, ontmoetingsplaatsen verdwijnen. Inwoners buiten de stadskernen zijn voor zowat alles aangewezen op de auto. 

Wat?

Een buurtpunt is een ontmoetingsplaats met verschillende diensten en vervoersaanbod. De concrete invulling en vorm hangt af van de lokale noden, wensen en mogelijkheden.
Dat kan gaan van een lokale markt over een mobipunt tot een buurtcafé. Of nog iets helemaal anders, we zijn benieuwd naar jouw ideeën!

Bekijk hier het voorbeeld van de oprichting van een buurtpunt in Beveren.

Hoe?

Het project 'ons buurtpunt' helpt je om:

  • in te zetten op nabijheid
  • mobiliteitsfuncties, sociale, maatschappelijke en commerciële functies te combineren
  • minder (verre) verplaatsingen te realiseren
  • duurzame vervoersmiddelen te stimuleren

En dit door een sociaal en lokaal levensvatbaar concept te promoten, te initiëren en te versterken in de vorm van buurtpunten.

Met 'ons buurtpunt' reiken we je kennis en ervaring aan rond het concept 'buurtpunt' en helpen we je zo effectief vooruit bij het opstarten van een buurtpunt. We zetten de nodige expertise in om een buurtpunt op maat van de eigen lokale context alle kans tot slagen te geven. We richten hiervoor een lerend netwerk op,waarin we de verschillende expertise en kennis rond dit thema vanuit verschillende invalshoeken (sociaal, korte keten, mobiliteit, participatie, ondernemen en coöperaties,...) samenbrengen. Daarnaast organiseren we inspiratiemomenten en maken we een praktijkboek.

Lerend netwerk

Dorpspunt Beveren

Doel van het lerend netwerk

Via dit lerend netwerk ondersteunen we lokale actoren heel direct om een eigen actieplan uit te tekenen dat alle kansen in zich draagt voor een effectieve realisatie. Als deelnemer ontvang je coaching door experts die je helpen om jouw project op te starten. Dankzij de steun van Cera is deze coaching voor de deelnemers gratis

Programma lerend netwerk

We organiseren 4 interactieve werksessies waarbij deze trekkers hun eigen buurtpunt concreet uitwerken. We reiken hiervoor de volgende handvaten aan:

  • verschillende stappen en aspecten die bij de oprichting en invulling van een buurtpunt komen kijken
  • specifieke knowhow in functie van de noden van de lokale actoren: juridische aspecten, verschillende (participatieve) methodieken om lokaal partners en inwoners te betrekken
  • drempels en succesfactoren, gebracht door inspirerende praktijkgetuigenissen 

Zelf aan de slag?

Geprikkeld om in jouw wijk of gemeente een buurtpunt op te starten? Laat je inspireren.

Volg het traject van ons lerend netwerk op de voet.

 

Inspiratiedag: Foto's en presentaties

Op 21 maart 2019 ging de Inspiratiedag 'ons buurtpunt' door.

Bekijk hier de foto's en de presentaties.

Vragen?

Contacteer de coördinator van 'ons buurtpunt'

Bernard Govaert

bernard@duurzame-mobiliteit.be

09 331 59 10