'ons buurtpunt' Samen & op maat

24.06.2019
ons buurtpunt

De bakker, de slager, de kleine buurtwinkel, het dorpscafé. Tot voor kort had je het vaak allemaal 'onder de kerktoren'. Meer en meer verdwijnen deze lokale zaken en ontmoetingsplaatsen. Inwoners buiten de stadskernen zijn voor zowat alles aangewezen op de auto. 

De oprichting van een buurtpunt is een manier om voorzieningen, diensten en ontmoetingsplaatsen samen te brengen, dicht bij de bewoners.

Het is een ontmoetingsplaats met verschillende diensten en vervoersaanbod. De concrete invulling en vorm hangt af van de lokale noden, wensen en mogelijkheden. Dat kan gaan van een lokale markt over een mobipunt tot een buurtcafé. Op 21 maart organiseerden we een inspiratiedag rond dit thema.

Lerend netwerk

Met 'ons buurtpunt' reiken het Netwerk Duurzame Mobiliteit, Cera en het Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland lokale initiatiefnemers kennis en ervaring aan rond het concept 'buurtpunt' en helpen we hen zo effectief vooruit bij het opstarten van een buurtpunt. We zetten de nodige expertise in om een buurtpunt op maat van de eigen lokale context alle kans tot slagen te geven. 

We richten hiervoor een lerend netwerk op,waarin we de verschillende expertise en kennis rond dit thema vanuit verschillende invalshoeken (sociaal, korte keten, mobiliteit, participatie, ondernemen en coöperaties,...) samenbrengen. Daarnaast organiseren we inspiratiemomenten en maken we een praktijkboek.

Volg hier ons lerend netwerk op de voet! 

Vragen?

Contacteer de coördinator van 'ons buurtpunt'

Saar Fivez

saar@duurzame-mobiliteit.be

09 331 59 14