1 | Verminderen

Verminderen is de eerste en belangrijkste van onze 3 V's voor duurzame mobiliteit.

Door een goede ruimtelijke ordening en locatiebeleid, namelijk inzetten op nabijheid en het mengen van functies, kunnen heel wat kilometers vermeden worden. Hierdoor wordt de verplaatsingsweerstand om verplaatsingen te voet of per fiets te doen kleiner.