Fietsen zonder leeftijd

Fietsen Zonder Leeftijd geeft het plezier van een eindje fietsen In een comfortabele riksja met chauffeur terug aan mensen die niet meer zo mobiel zijn.

Fiet­sen Zon­der Leefti­jd is gebaseerd op het Deense con­cept ​Cycling with­out Age’ uit Kopen­hagen. Mobiel 21 onder­s­te­unt de opstart van Vlaamse ini­ti­atieven.

Meer info

Vergeet je actie niet te registreren!

Terug naar de inspiratiefiches