Lanceer een Red de Stoep-campagne

Voor heel wat mensen staat de stoep vol hindernissen. Deze campagne wil daar iets aan doen.

In de Red de Stoep-cam­pagne staat het the­ma toe­ganke­lijkheid cen­traal. Samen met stedelijke en gemeen­telijke dien­sten roept Mobiel 21 inwon­ers op om de stoep te red­den. Want fout gestalde fiet­sen, vuil­nisza­kken en andere voor­w­er­pen zijn een regel­recht gevaar voor mensen die min­der mobiel zijn. Denk maar aan oud­eren, per­so­n­en met een fysieke beperk­ing, oud­ers met kinder­wa­gens of de postbode. 

Meer info

Vergeet je actie niet te registreren!

Terug naar de inspiratiefiches