Schilder de straat

Wat gebeurt er als je de beton- of asfaltlaag van de weg of het kruispunt een likje verf geeft?

Straten geven een fantastische ruimte voor creativiteit. Het wordt (in overleg met de wegbeheerders) een gigantisch canvas. Teken en schilder in reuze proporties... en kijk: het verkeer gaat trager rijden. Werk samen met de academie uit je buurt en studenten-tekenaars/schilders om kruispunten te beschilderen.

Bekijk maar eens deze prachtige resultaten:

http://www.cityrepair.org/eliot-crossing of
http://thecityfix.com/blog/friday-fun-intersection-repair-paint-your-way-to-safer-streets-mondermand-shared-space-muriel-macdonald/
 

Dichter bij huis werden stappers en trappers kleurrijk onthaald in Ourodenberg: aan een complex 7-armig kruispunt in buurt van school werden met krijtspuitbussen alle zebrapaden en de fietsoversteekplaats gepimpt.

Met grote sjablonen uit karton werden de tandwielen van het spelletje 'Onderuit' naast de zebrapaden gespoten. Dit kunstwerk staat symbool voor veilig verkeer voor iedereen, onder de noemer #niemandonderuit.

Ourodenberg geverfd zebrapad